Nina Norén

Ny rapport visar stora regionala skillnader gällande ADHD-läkemedel

Ny rapport från Socialstyrelsen pekar på stora skillnader i användandet av ADHD-läkemedel. I vissa kommuner får några få procent ett recept på medicin – i andra kommuner drygt 14 procent....

Attention & Trygg-Hansa gör enkät ihop

Vi vill ta reda på mer om hur arbets- och försörjningssituationen ser ut för dig med egen NPF och för dig som är förälder/anhörig till ett barn med NPF. Vi...

Många höjdpunkter på årets NPF-forum

Den 19-20 maj gick Attentions tionde NPF-forum av stapeln. 550 konferensdeltagare samlades på Kista-mässan i Stockholm för att knyta kontakter och dela kunskap om NPF. Konferensens tema var struktur och...

Riksidrottsförbundet och Svenska Ishockeyförbundet agerar för ökad inkludering

Riksidrottsförbundet och Svenska Ishockeyförbundet gemensamma föreläsning på NPF-forum i förra veckan var en viktig markering riktad till hela idrottsrörelsen. Ishockeyförbundet berättade på föreläsningen om sitt samarbete med Attention i arbetet...

Attention deltog i paneldiskussion om decemberbarnen

Försäkringskassans rapport ”Barns relativa ålder och funktionsnedsättning” som släpptes i veckan har till Attentions stora glädje satt strålkastarljuset på skolan. För att föra målgruppens talan bjöds Attentions ordförande Anki Sandberg...

Attention lanserar film om ADHD riktad till barn & unga

Det är med glädje som Attention lanserar den ritade informationsfilmen “Vad är ADHD?”. Filmen är producerad inom Attentions projekt Barns Röst och målgruppen är barn och unga – både med...

Utställningen “Face the fact” vann pris!

Riksförbundet Attention är riktigt glada över att ha fått vara med i projektet “Face the facts”. Under tisdagen tilldelades utställningen ett pris i kategorin “Årets pedagogiska projekt” vid Sveriges museers vårmöte....

Ge personer med NPF rätt förutsättningar vid högskoleprovet

”Att tillgängliggöra högskoleprovet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är inte bara nödvändigt ur ett människorätts- och antidiskrimineringsperspektiv. Det gagnar hela samhället och hjälper till att bryta trenden med utanförskap”,...

Attentions projekt Barns Röst söker deltagare till fokusgrupp

Attentions projekt Barns Röst söker flickor (15–17 år) med Aspergers syndrom som vill delta i en fokusgrupp. När? Den 26 maj kl 17-19 Var? I KINDs lokaler på Gävlegatan 22 B centralt i...

SPSM startar den nya tjänsten “Fråga en rådgivare”

Från och med den 4 april är det enklare för pedagoger att komma i kontakt med Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM). Då lanserar de den nya tjänsten “Fråga en rådgivare” med fokus på elever med...

Dyster arbetssituation för personer med NPF

SCB:s nylanserade rapport ”Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2015” visar att 54 procent av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga var sysselsatta, jämfört med 78 procent i...

Attention om BO:s rapport: Alla lärare ska ha kunskap om NPF!

Igår presenterades Barnombudsmannen (BO) rapport “Respekt” som visar på brister i skolans stöd till elever med funktionsnedsättning. I rapporten lyfts särskilt fram svårigheter att identifiera och förstå svårigheterna hos flickor med...

Barnombudsmannen anser att flickor med ADHD missgynnas

Barnombudsmannens (BO) nysläppta rapport “Respekt” har fokus på barn och unga med funktionsnedsättning. I rapporten lyfter BO särskilt fram det faktum att flickor med ADHD ofta missgynnas. SVT tar idag...

BO: Genomgripande förändringar krävs för funktionsnedsatta barn

Barnombudsmannen (BO) har i årets fördjupningsarbete mött 97 barn och unga med funktionsnedsättning. De berättar att de vill mötas med förväntningar. De vill få information. Få vara delaktiga. De vill...

Glädjande besked om Hjärnkolls och NSPH:s finansiering

Det har varit en tuff start på 2016 för Riksförbundet Hjärnkoll och NSPH. Regeringens beslut om fortsatt finansiering har förhalats och framtiden har känts oviss. I slutet av förra veckan kom...