Nina Norén

Rapport: Bristande samordning är ett problem

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har publicerat rapporten “Samordnad vård och omsorg. En analys av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård- och omsorgssystem.” Rapporten tar upp en av dagens stora utmaningar...

Attention lämnar remissvar om spelmissbruk

Spelproblem är ett folkhälsoproblem i Sverige. Drygt två procent (ca 170 000) av den vuxna befolkningen är problemspelare, vilket innebär att man saknar kontroll över sitt spelande och att detta...

Fortfarande stora brister i skolsituationen för barn med NPF

Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är missnöjda med skolans sätt att skapa goda förutsättningar för deras barn. Det visar en nyligen genomförd skolenkät. Riksförbundet Attention kräver ett rejält...

Debattartikel om tvångsvård av barn med funktionsnedsättning

Utredningen ”Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till LVU” får Riksförbundet Attention och Autism – och Aspergerförbundet att reagera kraftigt. De tycker förslaget öppnar dörren för omfattande tvångsvård av barn...

Boka tid hos arbetsförmedlingen via nätet

Från och med oktober är det möjligt att boka tid för ett första möte med Arbetsförmedlingen via nätet. Tjänsten har tillkommit som ett svar på den kritik för bristande tillgänglighet...

Två av Attentions projekt har tagit slut

Via projektet Vägar till jobb har Attention de tre senaste åren haft fokus på arbetsmarknad och Aspergers syndrom. Inom Fri-projektet har fokus legat på att skapa en bättre frigivning för...

Attention växer! Nu är vi 15 055 medlemmar

Attentions medlemsantal har ökat till 15 055 medlemmar! Attention har sedan start haft en växande medlemssiffra – vilket är mycket glädjande. Tittar man bakåt i tiden på Attentions medlemsökning kan man...

Min Skola-projektet lanserar skrift för lärare

Under Attentions skolkampanj “Eleven är inte problemet” passade Min Skola-projektet på att lansera skriften “Goda Exempel – Få det att funka för elever med NPF”. Skriften innehåller elevberättelser, goda exempel-...

Min Skola-projektet lanserar skriften “Skolguiden- Vad har elever med NPF rätt till?”

Vad gäller egentligen när ens barn har svårt att klara skolans kunskapskrav? Vad kan man förvänta sig av skolan? Vem ska man vända sig till? Det är inte alltid lätt...

Kampanjen ”Eleven är inte problemet” är igång!

Under de närmsta två veckorna kommer Attention ägna sig helt åt skolan och kampanjen “Eleven är inte problemet”. Kampanjen pågår under två veckor och syftar till att sprida kunskap om NPF...

Gör en värdefull insats och besvara Attentions skolenkät

Riksförbundet Attention gör vartannat år en skolenkät där vi frågar föräldrar till barn med NPF hur de upplever skolan. Nu är det dags igen! Syftet med enkäten är att ge...

Lokalföreningarna träffades i Malmö

Den 3 till 4 oktober hade Riksförbundet Attention ordförandeseminarium i Malmö. 130 representanter från 54 lokalföreningar runtom i landet deltog under två intensiva och inspirerande dagar. Deltagarna i ordförandeseminariet fick...

Attentions Fri-projekt lanserar friguiden.se

  Antalet personer som har ADHD och har fastnat i kriminalitet och/eller missbruk är många. Att bryta sig loss och göra en förändring i sitt liv är ofta svårt och...

Barn med ADHD mer utsatta för brott

Forskaren Katrin Lainpelto har i sin forskning sett att barn med autism, ADHD och intellektuella funktionsnedsättningar är mer utsatta för brott än andra barn. Dessutom bedöms deras uppgifter inte som...

Löfven lyfte fram barn med NPF i Regeringsförklaringen

När Regeringsförklaringen presenterades igår blev Attention väldigt glada och hoppfulla. Löfven lyfte fram vikten av tidiga insatser i förskola/skola. Dessutom underströk han hur tidiga insatser får stor betydelse för just...