Nina Norén

Debattartikel i GP om inkludering

Atentions styrelseledamot Madelein Larsson Wollnik fick i helgen in en slagkraftig debattartikel i Göteborgs Posten. Madeleine skriver om förändringar och försämringar Göteborgs kommun planerar att göra inom grundskoleverksamheten och vilka konsekvenser...

Kampanj om skolan och NPF

I oktober är det dags för Attention Skolkoll – en kampanj med extra fokus på hur svensk skola fungerar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. – Vi har alltid pratat skola...

Trygg-Hansa och Attention gör enkät

Trygg-Hansa och Attention har inlett ett samarbete för att gemensamt lyfta frågan om samhällets stöd och ansvar för familjer med barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Tillsammans vill vi...

Stort intresse för NPF på årets Anhörigriksdag

I början av veckan – 5-6 maj – anordnades det som vanligt Anhörigriksdag i Varberg. Attention och projektet Egen Styrka var på plats och ställde ut och gav en mycket...

Stämman fattade beslut om framtiden

Lördagen den 25 april samlades representanter från våra lokalföreningar på Attentions förbundsstämma i Stockholm. Stämman fattade beslut om vad förbundet ska arbeta med de kommande två åren och vilka som...

Hur fungerar de kommunala stödinsatserna för Attentions föräldrar?

Idag släpper Attention en rapport med fokus på kommunala insatser för föräldrar till barn med NPF. Rapporten tar avstamp i en enkät som under april besvarades av 1040 föräldrar. Bland...

Paketpris på skriften “Med Asperger på jobbet”

Skriften “Med Asperger på jobbet – bli en bättre chef och kollega” ger kunskap om diagnosen Aspergers syndrom/AST kopplat till arbetslivet. För att sprida kunskapen till så många arbetsplatser som...

Attentions ombudsman gäst i P1

Anna Norrman – Riksförbundet Attentions intressepolitiska ombudsman – var igår gäst i Sveriges Radio Studio Ett. Tillsammans med barnpsykiatrikern Henrik Pelling och överläkaren Peik Gustafsson pratade Anna om de regionala skillnaderna som finns i antalet barn...

Attention i Sundsvall öppnar fritidsgård för barn med NPF

I veckan öppnar  Bosvedjans fritidsgård där målgruppen för verksamheten är barn med NPF. Bakom initiativet ligger Attention i Sundsvall. Monika Lindberg från lokalföreningen uttalar sig om denna värdefulla satsning i...

Hög ljudnivå i klassrummen drabbar elever med NPF hårt

Nyligen släppte Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) en rapport som visar att bakgrundsbullret i klassrumsmiljön ofta är alltför hög. Den höga ljudnivån drabbar elever med nedsatt hörsel – såväl som elever med...

Föräldraförening anordnade NPF-föreläsning

På Stenmoskolan i Huddinge är det tradition att föräldraföreningen anordnar en föreläsning i samband med vårterminens föräldramöte. I år tyckte föräldrarna att det var dags att fördjupa kunskapen om NPF...

En film om bemötande och förståelse i skolan

  På kunskapsguidens hemsida finns en användbar film som heter ”ADHD”. Det är en film om elever med ADHD som ger kunskap och ska inspirera till diskussion bland skolpersonal och...

Radiointervjuer om språkstörning

Det är många föräldrar som ringt till P4 Västmanlands publikredaktör och berättat att det är svårt att få hjälp om man har barn med ADHD, dyslexi och andra diagnoser. För...

Samarbete mellan Attention och Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet drar under 2015 igång en stor satsning på att utbilda sina ledare inom NPF. Satsningen sker i samarbete med Riksförbundet Attention och innefattar utbildningsmaterial och utbildningsdagar. Anders Lundberg...

Tid för undervisning – lärares arbete med åtgärdsprogram

Bakgrunden till förslaget är regeringens uppdrag till en arbetsgrupp på Utbildningsdepartementet att se över hur lärarnas administrativa arbete kan minskas och förenklas, samtidigt som uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling och behov av...