Web Master

Läkemedlet Melatonin täcks av högkostnadsskyddet

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutade för en tid sedan att läkemedlet Melatonin ska ingå i läkemedelsförmånerna. TLV:s  menar att kostnaderna för att använda läkemedel ska vara rimliga, ett positivt besked...

Uttalande från stämman – Förälderns delaktighet spelar roll för resultatet

Riksförbundet Attentions nyligen genomförda föräldraenkät visar hur betydelsefulla socialtjänstens och omsorgens insatser är för föräldrar till barn med NPF och hur viktigt det är att föräldrarna görs delaktiga i processen....

Boktips: Inte bara Anna – Asperger och stress

Boken beskriver Anna, en ung kvinna med Asperger som utsatts för mycket stress. Läsaren får följa Anna i vardagen och hur hon kommer fram till vilka förutsättningar just hon behöver....

SIP – skyldighet och möjlighet

Ökad specialisering inom vård- och omsorgssektorn ställer höga krav på professionerna när det kommer till planering och effektivt samarbete. Sedan 2010 är personer som ger insatser från socialtjänst eller sjukvård skyldiga...

Attention uppdaterar all information enligt DSM-5

DSM, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, är det diagnossystem som används vid diagnostisering av bland annat NPF. DSM-5 är den senaste versionen och har relativt nyligen översatts till...

Fel slutsatser av forskning stigmatiserar bilförare med adhd

Bilförare med adhd är inte inblandade i trafikolyckor i den utsträckning man tidigare trott. Studier visade att risken för inblandning i trafikolyckor skulle varit tre till fyra gånger större, något...

Attention utbildar trafiklärare om NPF

Personer med ADHD och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har ofta förmågan att ta körkort och vara lika bra bilförare som andra men kan behöva extra stöd. Därför ger Attention ut...

Inlägg till tidningen Oberoende

RFHL:s temanummer om ADHD beskriver ADHD-behandling som ett sätt att medicinera bort samhällsproblem. Det är ett återkommande tema i flera av artiklarna och även beskrivningen på förstasidan. Vi på riksförbundet...

Ny webbaserad information om adhd i skolan

“ADHD i skolan” är ett nytt material som innehåller information om barn med adhd i skolan och riktar sig både till lärare och föräldrar. Innehållet består av separata böcker med...

Hur påverkas Attention av extravalet?

Igår föll regeringens budgetförslag. Riksdagens majoritet röstade för alliansens budget, vilket ledde till att statsministern utlyste extraval. – Attention och andra organisationer inom funktionshinderrörelsen har svårt att överblicka konsekvenserna av...

Gemensam manifestation för barn i behov

Stockholms stad drog plötsligt in bidragen till resursskolorna 2013. Då fick många föräldrar till barn med funktionsnedsättning nog och föräldranätverket Barn i behov startades. Den 10:e december, klockan 11.55 på...

BUP döljer långa köer till NPF-utredningar

DN:s granskning visar att BUP-enheter döljer kötiderna för neuropsykiatriska utredningar. Sedan den nya vårdgarantin infördes vittnar källor att fokus lagts på de 180 miljoner som delas ut till landsting som...

Kampanjen (H)järnkoll fortsätter 2015

Regeringen har beviljat 10 miljoner kronor till fortsatta medel till regeringsuppdraget Hjärnkoll under 2015. Nu arbetar regeringen även på en mer långsiktig lösning. – Det är viktigt att bryta tabun...

Attention ger ut bok om Asperger för arbetsgivare

Projektet Vägar till jobb kommer att ge ut en handbok om personer med Asperger i arbetslivet. Materialet riktar sig till arbetsgivare och kommer att publiceras runt årsskiftet. Målsättningen med projektet...

Ombud ökar chansen att få bifall i rätten

Personer som saknar ekonomiska möjligheter att skaffa sig ett ombud har betydligt sämre förutsättningar att få rätt vid överklagan av socialförsäkringsärenden. En ny rapport från Inspektionen för socialförsäkring (ISF) visar att chansen att...