Riksförbundet Attentions insamlingspolicy är beslutad av förbundsstyrelsen. I den redogör vi för de principer som gäller för insamlingsverksamheten. Det handlar bland annat om hur vi samlar in pengar, hanterar gåvor och vad våra givare kan förvänta sig av oss.

Läs Attentions insamlingspolicy