Attention har gjort skillnad

Anki SandbergJag gick med i Attention en kort tid efter att förbundet bildats år 2000. Det har betytt mycket för mig och även hjälpt mig och min familj, som alla är medlemmar. Min första kontakt med Attention gick via en vän som var med i den allra första styrelsen. Hon och den dåvarande ordföranden ville att jag skulle hjälpa till med att söka medel för ett informationsprojekt hos Arvsfonden. Det var 2001.

I tre år jobbade jag med detta projekt. 2004 valdes jag till förbundsordförande. Sedan dess har jag lärt mig oerhört mycket via alla de möten jag haft med medlemmar, professionella och beslutsfattare av olika slag. När min dotter fick diagnos på 90-talet fanns nästan ingen information alls. Det finns det nu, tack vare oss som är aktiva i Attention. Samarbetet med andra närliggande organisationer har också varit inspirerande.

Attention har med åren vuxit och fler och fler ser värdet i att organisera sig. För mig känns det viktigt att arbeta för att vi ska vara en folkrörelse med stor spridning i landet. Många beslut som rör våra medlemmar fattas lokalt i kommuner och landsting.

Anki Sandberg


Dela detta: