Arkivet för Etikett: Hjälpmedel

Hjälpmedel som kan förenkla skoldagen

Skolan är skyldig att skaffa dig de hjälpmedel som du behöver i skolan. Om du vill använda något hjälpmedel, prata […]
Läs mer