Mycket av Attentions viktigaste arbete pågår ute i landet via lokalföreningarnas medlemsaktiviteter. På den här sidan kommer vi samla tips och idéer som kan förenkla för föreningarna när de erbjuder medlemsaktiviteter.