Att det uppstår konflikter i föreningar är inte ovanligt . Det som är viktigt är hur konflikter hanteras och vad det får för effekt för föreningen. Det kan komma något gott ur konflikter, till exempel att otydligheter i föreningen uppdagas, som leder till en bättre kommunikation framöver. Men konflikter kan också vara krävande och ta mycket energi. Vägledande för oss i Attention är det vi kommit överens om i våra etiska riktlinjer, nämligen att i positiv anda, genom öppenhet, förståelse och hänsyn samt klok vägledning se möjligheter i stället för hinder. Vi ska också vara tydliga i vår kommunikation för att minimera missförstånd. Ett lösningsfokuserat förhållningssätt innebär en tro på att alla människor har lösningar inom sig, men kan behöva stöd i att ta fram dem. Mer information om konflikthantering finns i de etiska riktlinjerna: HÄR.