Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige består av många rikstäckande handikapporganisationer och finns både nationellt och på läns- och kommunal nivå. De har som uppgift att påverka och förändra samhället så det blir tillgängligt för alla och är partipolitiskt och religiöst obundna.

Studieförbundet Vuxenskolan, SV

Attention och Studieförbundet Vuxenskolan har ett samarbetsavtal som innebär att Attentions lokala föreningar kan ta hjälp av SV:s lokalavdelningar.

Det innebär att lokalföreningarna kan få hjälp att genomföra studiecirklar, kurser och utbildningar för förtroendevalda, och med föreningsutveckling. På lokalkontoren kan det också finnas möjlighet att låna möteslokaler.
Föreningarna får också hjälp att bygga upp sin programverksamhet. Projekt, studiecirklar och kulturprogram anordnas kring olika teman.

Riksförbundet Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH

Riksförbundet Attention är också medlem i  Riksförbundet NSPH som är bildat av de 13 medlemsorganisationerna som ingår i nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).