För att förenkla det värdefulla styrelsearbetet som pågår i våra föreningar ute i Sverige har Attention tagit förklarande filmer och studiematerial. I materialet går vi igenom vad som ingår i föreningsåret, vilka olika styrelseroller som finns, vad en styrelse gör och vad det innebär att ha ett årsmöte.

Vad ingår i föreningsåret?

Styrelsen – vilka olika roller?

Vad gör en styrelse?

Varför finns årsmötet?


Medföljande studiematerial

Det är många saker att hålla ordning på när man är förtroendevalda. I det här häftet fördjupar vi oss i det mesta som berör styrelsearbetet, årsmötet och föreningsåret.

Läs och ladda ner materialet

Attentions digitala valberedningsutbildning

I den här filmen lär du dig vad som ingår i valberedningsarbetet ute i din förening.

Att tänka på fram till årsmötet

Den här filmen är riktad till Attentions lokalföreningar och har fokus på alla delar man bör tänka på innan årsmötet sker. Vi går igenom hur man gör en rimlig tidsbudget, hur kallelsen ska utformas, hur motioner fungerar, handlingarnas utformande och också själva planeringen av årsmötet.

Ladda ner power point med ett bildspel ni kan använda i föreningen.

Att tänka på efter årsmötet

Den här filmen är riktad till Attentions lokalföreningar och har fokus det som sker efter årsmötet.