När man arbetar med hemsidor är det viktigt att veta vad lagstiftningen tillåter och inte tillåter när det gäller exempelvis kopiering av tidningsartiklar och texter av andra personer.

Likaså finns det fastställda regler för hur bilder på personer får användas och vilka uppgifter man måste ha tillstånd för att få publicera.

Därför kan det vara nödvändigt att ta del av Upphovsrättslagen och Personuppgiftslagen. Läs mer hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Upphovsrätt

Enligt upphovsrättslagen får man enbart kopiera eller ladda ner tidnings- och tidskriftsartiklar för

  1. enskilt bruk (enstaka exemplar)
  2. i undervisningsverksamhet (kräver avtalslicens)
  3. inom vissa arkiv och bibliotek (detta berör enbart bibliotekets egna rutiner).

All annan kopiering kräver upphovsmannens tillstånd.
Man är skyldig att läsa den information om upphovsrätt som vissa databasleverantörer lägger ut och som kommer upp i samband med inloggning i basen. Uppge alltid var du fått materialet ifrån.

Personuppgiftslagen (PUL)

Syftet med lagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks. Grundregeln är att samtycke alltid krävs då uppgifter eller bild på en person läggs ut på internet.
Se vidare www.datainspektionen.se