Valberedningen har den kanske viktigaste uppgiften i föreningen. Med en bra valberedning får föreningen en bra styrelse tvärtom; om valberedningen inte gör sitt jobb ordentligt fungerar styrelsen därefter.

Valberedningen väljs av årsmötet och är inte underställd styrelsen. Arbetet påbörjas direkt efter årsmötet.

Valberedningen:

 • Arbetar självständigt och fritt från styrelsens inflytande.
 • Uppmanar i mycket god tid före årsmötet medlemmarna att föreslå kandidater till de olika funktionerna.
 • Följer föreningens verksamhet och deltar vid sammanträden och andra aktivitet för att bilda sig en uppfattning om valda medlemmars intresse för föreningsarbetet.
 • Kontaktar ledamöter som står i tur att avgå för att höra om de vill vara kvar.
 • Kontaktar nya presumtiva kandidater som intervjuas om sina intentioner, vilja, kunskap, intresse, engagemang och tid för uppdraget.
 • Ser till att valen, i möjligaste mån, speglar förbundets medlemskategorier vuxna med eget funktionshinder, föräldrar och yrkesverksamma inom området.
 • Tar hänsyn till lämplig fördelning mellan män och kvinnor, ålder och funktionshinder.
 • Tar om så behövs obekväma beslut och föreslår nyval även om någon blir “trampad på tårna”.

Förslag till intervjufrågor – nya förtroendevalda

Vem är du?

 • allt som kan vara av värde att känna till
 • utbildning, arbetslivserfarenhet
 • föreningsmeriter
 • funktionshinder
 • intressen
 • specialkunskaper

Vad vill du med uppdraget?

 • vilka frågor vill du driva
 • vilka intresseområden vill du bevaka
 • tid för uppdraget
 • vad kan du bidra med för att utveckla föreningen

Förslag till intervjufrågor – nuvarande ledamöter

 • dina erfarenheter av uppdraget
 • nuvarande sammansättning av styrelsen vad gäller män/kvinnor, ålder, funktionshinder, kompetens, intresseområdesbevakning
 • styrelsens och revisorernas roll
 • rollen som opinionsbildare
 • dina intressen och kompetensområden
 • vilka frågor har du särskilt engagerat dig i
 • tid, engagemang för uppdraget
 • förtroende
 • föreningens utveckling
 • framtiden