”Vi blir bara bollade runt, ingen tar ansvar”

”Vi ska ha ett SIP möte men det är 2 månader bort, ingen vill göra nått innan dess. Vi håller på att gå under”

Vi möter otaliga berättelser om ett samhälle som inte levererar det stöd som barn och föräldrar behöver. Vissa barn kräver mer än andra och de har samma rätt till en tillvaro som ger mening oavsett om det är hemma eller i skolan. Tyvärr ser verkligheten inte ut så idag och de föräldrar som vi möter uttrycker oro, frustration, ilska och maktlöshet över att ständigt måste kämpa för att barnen ska få det stöd och den hjälp som de behöver.

Vi ser en skola som inte förmår möta barnens behov. Vi ser en första linje som inte är rustad för att ta emot. Vi ser att den specialiserade vården blir alltmer otillgänglig och köerna växer. Vi ser familjer som far oerhört illa.

När ett barn drabbas av funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa så påverkar det hela familjen på flera olika sätt. Idag är tillgången till vård och stöd ojämlik och svårtillgänglig. Vi möter alltför många föräldrar som måste strida för att barnet ska få vård och en anpassad skolgång. Utöver det ska man få ett vardagsliv att fungera med arbete, syskon och räkningar som ska betalas. Ibland glimrar det till och vi ser att det fungerar. Vad är det då som har hänt?

Jo, att ”någon” har sett och lyssnat på familjen och tagit ansvar över familjens hela situation. Att de aktörer som är inblandade samverkar och att det man utlovat faktiskt följs. Kanske vågar man också utmana normen och tänka utanför boxen. Att de professionella tar “ägandeskap” och vägleder föräldrar till rätt instans. Så att föräldrar får vara föräldrar istället för samordnare.

Något vi ser i mötet med våra kunder är vikten av ett helhetsgrepp och samordning. Eftersom hela livet och hela familjen påverkas så måste stödet också ges på flera plan. Att föräldrar kan känna sig trygga i att de blir lyssnade på och att man inte behöver upprepa sin historia om och om igen. Att få stöd i att prioritera och sortera så att man vet vem man ska vända sig till med vilka frågor. Vi försöker göra det vi kan genom vår service Familjehjälpen och vårt samarbete med Attention och Bris. Allt för att våra barn och unga ska få den uppväxt som de behöver och förtjänar

Så, tänk om samhället skulle satsa på tidiga insatser, så att problemen inte hinner växa sig så stora. Vad mycket lidande det skulle spara. Tänk om någon kunde ta ansvar och ett helhetsgrepp över familjens situation. Tänk om barnen skulle få det stöd som de behöver, när de behöver det. Tänk om föräldrar skulle kunna få fokusera på att vara föräldrar.

Behöver det vara så svårt?

Linda Janze, Familjehjälpen Trygg-Hansa
Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert Trygg-Hansa

 

Den 3:e maj kl 15.00 på NPF-forum pratar Alexandra och Linda om:
Helhetsgreppet – att stötta ur flera perspektiv och prioritera i kaos. Att få ihop alla delar och börja i rätt ände är många gånger avgörande för att få vardagen att fungera. Hur fungerar samverkan, vad kan man göra själv och vad är samhällets ansvar?

 

 

 


Dela detta: