NPF påverkar oss hela livet

NPF berör alltifrån sömnen och anknytningsförmågan hos spädbarnet, till det lilla barnets samspel på förskolan och det större barnets förmåga att klara skolans krav. NPF följer oss upp i arbetslivet, in i våra relationer. NPF påverkar våra möjligheter att hantera ekonomi, föräldraskap och vardag. Slutligen tar vi med oss vår NPF in i ålderdomen där redan nedsatta kognitiva funktioner kan nedsättas ytterligare.

På årets NPF-forum vill vi belysa just hur genomgripande NPF-problematiken är och hur alla områden i livet färgas av att leva med en uppsättning gener som det inte alltid tas hänsyn till och anpassas efter. Och vad bra det kan bli när det tas hänsyn och anpassas.

Vi har exempelvis bjudit in Anna Borg,skolsamordnare från KIND, som berättar om hur skolan kan bli en plats för lärande, utveckling och framgång även för elever med NPF.

Vi har bjudit in Tatja Hirvikoski, forskare på KIND, och hennes kollegor som ska dela med sig av sina studier på föräldrar med ADHD. Vilka extra utmaningar står vi inför i vårt föräldraskap om vi samtidigt har en ADHD-diagnos?

Susanne Rolfner Suvanto från Omvårdnadsinstitutet kommer och pratar om NPF och ålderdom. Hur är det att få veta att man har levt med ADHD, vilket påverkat hela livet, men inte vetat om det?

Och vi kommer prata jobb. Vilka rättigheter har vi med NPF på arbetsplatsen? Misas Linn Prezént berättar om vilket stöd som kan behövas om man har autism och ska arbeta. Attentions eget projekt ADHD på jobbet kommer prata om just – ADHD på jobbet. Och Kjell Broström och Klara Carlsson på NSPH lyfter den nya viktiga yrkesrollen Peer support.

Nelli Kalnak, logoped från Lunds universitet, kommer tillsammans med barn och ungdomar från projektet Barns röst förmedla vad barn med NPF själva önskar för bemötande i vården och omsorgen. Och Eva Gustafsson från NKA ger oss insyn i Metoder och verktyg för ett bättre anhörigstöd.

Det här är bara ett axplock av föreläsare och ämnen men det ger en idé om vilket helhetsperspektiv som måste till för att människor med NPF ska slippa onödiga hinder på vägen mot ett gott liv. För NPF är ingen superkraft men det krävs superkrafter av oss alla för att samhället ska göras tillgängligt och rättvist. Oavsett vilka förutsättningar man har fötts med.

Så välkommen till viktiga dagar och ett viktigt forum!
Vi ses på NPF-forum 2018!

Hela programmet för NPF-forum och anmälan

 


Dela detta: