Psykisk ohälsa har ingen ålder

Susanne Rolfner Suvanto, Omvårdnadsinstitutet

Visst är det märkligt att den dag då vi fyller 65 år så förändras bilden av vilka vi är. Vi är plötsligt en del av kollektivet ”äldre”. Och med det följer en rad olika egenskaper.

Det är bara kroppens sjukdomar som hamnar i fokus, missbruksproblem förekommer definitivt inte och neuropsykiatriska tillstånd ska vi inte prata om. De har vuxit bort. Nu raljerar jag. Jag brukar säga att ingen av oss är elak eller ogin, att vi medvetet vill diskriminera. Vi tänker helt enkelt lite krokigt, om jag citerar Ing-Marie Wieselgren, projektchef på Sveriges kommuner och landsting. Men våra krokiga tankar får allvarliga konsekvenser och några av dem kan bli direkt livshotande.

Det är nästan 3-4 gånger fler personer över 65 år än under 65 år som drabbas av depression. Den största andelen självmord begås bland de äldre männen. Och depression är den främsta orsaken. En depression som vården och omsorg inte upptäcker. En inte ovanlig situation är att äldre personer som lever med ADHD aldrig fått kunskap om sitt funktionsätt och än mindre en diagnos. Det gör att personer som är äldre idag kan ha levt i ett utanförskap och en oförståelse, egen och andras, om att det inte handlat om att skärpa sig. En skolgång som inte fungerat eller ett arbetsliv som påverkats av okunskapen om vad just hen behöver. Det leder i sin tur att kontakten med äldreomsorgen kan bli ett olyckligt möte. Att behov inte tolkas och möts personcentrerat. En situation som kan skapa känslan av misslyckande för båda parter.

Men allt är inte elände. Det är aldrig för sent att må bättre och bli upprättad. Det visar bl.a. Taina Lehtonens forskning om äldre personer och ADHD. Att sent i livet få kunskap, en diagnos och ett namn för sina erfarenheter är bekräftande och stödjande för att kunna samla ihop sitt liv på ett värdigt sätt.

Kort och gott! Vi kan alla bidra till att se människan för vad hen är oavsett ålder. Vi har alla ett ansvar för det – vården och omsorgen men också våra patient-, brukare och anhörigorganisationer. För varje barn som föds blir det en äldre person. Så för allas vårt bästa – Riv 65-årsgränsen och rädda liv

Susanne Rolfner Suvanto, Verksamhetschef  Omvårdnadsinstitutet


Dela detta: