Almedalen på Gotland, en damm i förgrunden, Ringmuren och hustak i bakgrunden

Från frånvaro till närvaro – Hur får vi en likvärdig skola för alla elever?

Funktionsnedsättning utgör en riskfaktor för frånvaro. Orsaken anser många elever beror på bristande anpassning av undervisningen och skolsituationen. Kan vi få fler elever att närvara i skolan och uppnå kunskapsmålen om vi ser till att skolan också har rätt kompetens och hjälpmedel?

Skolinspektionen har i anmälningsärenden som rör omfattande frånvaro uppmärksammat en överrepresentation av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Välkommen att stanna kvar efter samtalet.

Arrangör

Sveriges Arbetsterapeuter, Attention, Autism- och Aspergerförbundet

Medverkande

Ida Kåhlin, Förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister, Utbildningsdepartementet

Matz Nilsson, Förbundsordförande, Sveriges Skolledarförbund

Julia Lindh, Förbundsordförande, Sveriges Elevråd SVEA

Mikaela Munkholm, Universitetslektor, Linköpings universitet

Annica Nilsson, Intressepolitisk ombudsman, Attention

Agneta Söder, Ombudsman, Autism- och Aspbergerförbundet

Plats

Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen, ideella trädgården


Dela detta: