Om Idrott för alla

Idrott för alla är ett treårigt projekt med målet att barn och ungdomar med NPF i högre grad ska kunna delta i idrottsverksamhet och föreningsliv. Vi vill att barn och ungdomar med NPF tydligare inkluderas i idrottsvärlden, genom att hitta nya samverkansformer, aktiviteter och träningsupplägg.

Bakgrund

Idrottsrörelsen har som mål att vara till för alla, men så fungerar det inte i praktiken. De barn och ungdomar som har behov av idrott och skulle vilja idrotta på sina egna villkor, till exempel barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, har svårt att hitta in i föreningslivet. Och om de hittar dit är verksamheten sällan anpassad efter deras behov. De grupper som är i störst behov av hälsovinster, en meningsfull fritid och gemenskap i en förening får inte dessa behov tillfredsställda idag.

Målgrupper

  • Barn och ungdomar med NPF i åldrarna 10-16 år.
  • Idrottsföreningar i deltagande kommuner.
  • Ansvariga för barn-, ungdoms- och fritidsfrågor inom fritids-, skol-, social- och idrottsförvaltningar.
  • Riksidrottsförbundet och Specialidrottsförbunden.

Mål och aktiviteter

Projektets övergripande mål är att barn och ungdomar med NPF-problematik i högre grad ska kunna delta i idrottsverksamhet och föreningsliv. Projektet vill genom samverkan mellan kommun, skola, idrottsföreningar och ungdomar med NPF öka denna grupps deltagande i idrottsverksamhet.

Projektet vill bidra med inspiration till hur ett arbete för att möjliggöra delaktighet för alla kan se ut. Vi vill ge exempel på hur samverkansmodeller kan se ut på kommunal nivå och inspirera genom utbildning och alternativa träningsupplägg. Ytterst vill projektet öka livskvaliteten hos barn och ungdomar med NPF-problematik, ge dem möjlighet att delta i idrottsverksamhet och ta del av de positiva effekter som idrott och föreningsaktivitet innebär för fysisk och psykisk hälsa.

Så genomför vi projektet

Projektet är tänkt att genomföras under tre år i följande steg:

  • I första steget görs en behovsundersökning, kartläggning och dialoger med målgruppen och två fokuskommuner initieras.
  • I andra steget görs en praktisk prövning av samverkansprojektet i fokuskommunerna, samt så tas det fram en bruksanvisning som bas för spridning till fler kommuner.
  • I tredje steget lever samverkansprojektet vidare i kommunens regi. Projektets resultat används i olika utbildningar och konferenser. Sista året är målsättningen att motivera ytterligare tre kommuner att delta som fokuskommuner.

Samarbetspartners

Projektet är ett nationellt samverkansprojekt, men kommer att genomföras via två pilotkommuner: Huddinge kommun och Botkyrka kommun. Övriga samarbetspartners är Stockholms Idrottsförbund och andra specialidrottsförbund.


Dela detta: