Kämpa inte ensam-
Attentions kampanj 2019

Under vecka 39 pågår Attentions nationella kampanj på temat Kämpa inte ensam! Veckan avslutas lördagen den 28 september med Kämpa inte ensam-dagen.

Att leva med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) påverkar livssituationen för såväl den som själv har en diagnos som för anhöriga. Vi vet att det för många är en kamp för att få livet att fungera. Det är otroligt många i Sverige som kämpar med sina utmaningar och vi finns ju för att förbättra detta.

Syftet med kampanjen

Syftet med kampanjen är alltså att visa att vi finns och erbjuda människor att bli medlemmar i Attention. Med fler medlemmar kan vi tillsammans bli ännu bättre på att kämpa för en bättre livssituation för personer med NPF och dess anhöriga.

 


Dela detta: