Arkivet för Kategori: Aktuellt

Viktigt att regeringen fortsätter satsa på unga utan sysselsättning

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) föreslår att regeringen fortsätter att satsa på ett nationellt samordnat stöd för unga som varken arbetar […]
Läs mer 

Besöken till BUP fortsätter öka

Trycket på BUP har länge varit stort. Många av Attentions medlemmar berättar om frustrerade långa väntetider till vården. Årets rapport […]
Läs mer 

Webbinarium med Bo Hejlskov Elvén om förhållningssätt vid NPF

Attentions projekt Familjelyftet och Ung dialog bjuder in till webbinarium med Bo Hejlskov Elvén om förhållningssätt vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
Läs mer 

Bokcirklar för föräldrar till barn med trotsproblematik

Riksförbundet Attentions projekt Trots allt! och Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till bokcirklar för föräldrar till barn med trotsproblematik. Med hjälp […]
Läs mer 

Attentions förbundsstämma är avslutad! – Här är nya styrelsen!

Lördagen den 22 maj genomfördes Attentions förbundsstämma digitalt. Stämningen under stämman var mycket god och det förekom väldigt bra diskussioner […]
Läs mer 

467 röster om att åldras med NPF

Äldre med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF) har levt med en problematik som påverkat deras möjligheter till goda relationer, fungerande studier och […]
Läs mer 

Attentions projektledare föreläste på digital kurs hos SKR

Den 29/4 föreläste Attentions projektledare Annika von Schmalensée och Elisabeth Sundström Graversen på SKR:s digitala kurs ”Att möta personer med […]
Läs mer 

Förändringarna kring Melatonin AGB och subvention

Förändringarna kring kring Melatonin AGB och subvention som Attention skrivit om den senast tiden engagerar och upprör många av våra […]
Läs mer 

Debattartikel i GP om placerade barn och unga med NPF

Barn och unga med diagnoser som adhd och autism vittnar om missförhållanden och vanvård, men även om total okunskap om […]
Läs mer 

Enkät om hur covid-19 påverkar personer med NPF

I början av pandemin skickade Attention ut en enkät till sina medlemmar med fokus på hur covid-19 påverkat deras liv. […]
Läs mer