Arkivet för Kategori: Aktuellt

Regeringen ska se över LSS-reglerna

Regeringen ska se över reglerna och klargöra rättsläget för boende med särskild service enligt LSS. Syftet med översynen är att […]
Läs mer 

Regeringen vill att hemmasittare ska få distansutbildning

Regeringen vill ändra skollagen så att så kallade hemmasittare ska kunna få distansundervisning. Utbildningsminister Anna Ekström (S) ser distansundervisningen som […]
Läs mer 

Kunskapen om flickor och kvinnor med NPF måste öka

Flickor och kvinnor med NPF upptäcks senare och har svårare att få rätt hjälp. Detta har ett högt pris – […]
Läs mer 

Professionsprogram måste innehålla kunskap om funktionsnedsättningar

Riksförbundet Attention har tillsammans med Funktionsrätt Sverige och flera andra organisationer skickat en skrivelse till utbildningsdepartementet angående de planerade professionsprogram […]
Läs mer 

Lotta Borg Skoglunds nya bok “Adhd – från duktig flicka till utbränd kvinna”

Attentions kunskapsrådsmedlem – Lotta Borg Skoglund som är överläkare, forskare och en av grundarna till SMART Psykiatri släpper nu boken “Adhd […]
Läs mer 

Ny enkätundersökning från Trots Allt!-projektet

Hur är det att ha ett barn med trotsproblematik/trotssyndrom? För att ta reda på detta skickade Attentions projekt Trots Allt! […]
Läs mer 

Attentions remissvar på förslaget om ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter i lärarutbildningarna

Riksförbundet Attention har tagit del av Utbildningsdepartementets förslag ”Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna”. Vi […]
Läs mer 

Lotta Borg Skoglund föreläser på NPF-forum

  NPF-forum 2020 är årets viktigaste mötesplats inom NPF för yrkesverksamma, anhöriga och personer med egen funktionsnedsättning. Det kommer vara […]
Läs mer 

Kraftsamling för bättre stöd vid NPF: ”Vi gör allt vi kan”

I april är det åter dags för Riksförbundet Attention att anordna konferensen NPF-forum. Då samlas föräldrar, forskare och experter för […]
Läs mer 

Enkät som vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten

Riksförbundet Attentions arvsfondsprojekt Familjelyftet syftar till att utveckla nya metoder för socialtjänsten vid deras möten med familjer som har neuropsykiatriska […]
Läs mer