Arkivet för Kategori: Aktuellt

Julfrukost om äldres psykiska (o)hälsa 

Riksförbundet Attention och Hjärnkoll bjuder den 15 december in till en viktig julfrukost med fokus på äldres psykiska (o)hälsa. Under […]
Läs mer 

Kunskapslyft om NPF i Köping

Social – och arbetsmarknadsnämnden i Köping genomför just nu en kompetenssatsning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Satsningen görs i samverkan med […]
Läs mer 

Glädjande nyheter att IVO sätter ner foten!

IVO : Inte okej att kräva rutinmässiga drogtester vid adhd-behandling. Kontakterna från medlemmar som berättat om att vårdgivare krävt rutinmässiga […]
Läs mer 

Ny rapport med fokus på arbetsmarknaden och NPF

Riksförbundet Attention har under hösten genomfört en medlemsundersökning om hur arbetsmarknaden fungerar för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi vet […]
Läs mer 

Nya nationella riktlinjer – drogtester får inte ske rutinmässigt 

Frågan angående hur olika enheter inom hälso- och sjukvården tillämpar drogtestning i samband med utredning och medicinsk behandling av adhd […]
Läs mer 

Webinar: Utbildning om NPF för HVB

Attentions projekt Ung dialog lanserar nu en webbutbildning om NPF riktad till HVB-hem med syfte att öka kunskapen om NPF […]
Läs mer 

Debatt: Värdera relation istället för administration

Socialarbetare och behandlare drunknar i administration vilket riskerar underminera relationsskapandet med de barn och unga man möter. Barn med adhd […]
Läs mer 

Attentions föreningskonferens 2022

Representanter från 40 av Attentions lokalföreningar samlas i helgen i Stockholm för årets föreningskonferens. Inspiration, kunskapsutbyte och idéinsamling står på […]
Läs mer 

Efterlängtade nationella riktlinjer för adhd och autism

Vård och stöd till personer med adhd och autism har under lång tid varit eftersatt. I de flesta regioner är […]
Läs mer 

Arbetsmarknadsenkät riktad till dig som har NPF

Som ett led i Riksförbundet Attentions arbete med att skapa bättre villkor för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) genomför vi […]
Läs mer