Arkivet för Kategori: Aktuellt

Vuxna med ADHD behöver bättre stöd

Socialstyrelsens har släppt en rapport som via genomgångar av registerdata visar att vuxna med ADHD som grupp har en sämre […]
Läs mer 

Ny anhörigenkät presenterades på frukostseminarium om föräldrastöd

Riksförbundet Attention arrangerade i veckan ett frukostseminarium om föräldrastöd. På seminariet presenterades förbundets senaste enkätrapport ”Man får kämpa för varje […]
Läs mer 

Omedelbara åtgärder krävs mot hemmasittandet

Avslutningstider och barn springer ut från skolgårdar mot ett långt sommarlov. Men det gäller inte alla  –  många är redan […]
Läs mer 

Möte med Socialstyrelsen om integritetskränkande drogtester

Riksförbundet Attention har träffat Socialstyrelsen för att berätta om våra medlemmars upplevelse av det integritetskränkande i att utsättas för rutinmässiga […]
Läs mer 

Föräldrars situation måste upp på agendan

Attentions enkätrapport ”Man får kämpa för varje åtgärd – trots att anhöriga har rätt till stöd” bekräftar behovet av ett […]
Läs mer 

Attention deltog i panelsamtal hos MISA

Attention deltog i maj i ett debattsamtal som MISA arrangerat för sina anställda. Samtalet handlade om arbetsmarknaden för personer med […]
Läs mer 

Norska försvaret öppnar upp för personer med ADHD

Efter att det norska Likestillings- og diskrimineringsombudet tidigare i år klagat på det norska Försvarets antagningsregler som direkt sorterade bort […]
Läs mer 

Enkätundersökning med fokus på känslor

Arvsfondsprojektet “Stöd i vardagen”, som drivs av Attention Stockholm, har sammanställt en enkät om känslor och NPF. Enkäten gick ut […]
Läs mer 

Familjelyftet besökte Attention-Sollentuna/Väsby

Projektet Familjelyftet besökte tisdagen den 21 maj Attentions lokalförening Sollentuna/Väsby. På plats fanns även anhörigkonsulent, socialsekreterare och metodstödjare som var […]
Läs mer 

Familjelyftet deltog på SUF-Kunskapscentrums konferens

Den 22 maj anordnade SUF Kunskapscentrum sin årliga konferens. Årets tema var “Göra Skillnad för barn och föräldrar i familjer […]
Läs mer