Arkivet för Kategori: Aktuellt

Ny rapport till utredningen “En uppväxt fri från våld”

Attentions arvsfondsprojekt Ung dialog har bistått den statliga utredningen ”En uppväxt fri från våld” (A 2021:02) med rapporten “Bry dig!” […]
Läs mer 

Allvarlig kritik riktas mot SiS

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) släpper idag en rapport där allvarlig kritik riktas mot Statens institutionsstyrelse (SiS). Samtliga av de […]
Läs mer 

Ett steg närmre ett nationellt frånvaroregister 

Återigen skolstart för Sveriges elever. Skolbänkar gapar tomma på grund av att elever hamnat i problematisk skolfrånvaro. För att på […]
Läs mer 

God Jul & Gott Nytt År önskar Riksförbundet Attention

Vi vill önska alla en fungerande jul och nyår som passar både er med och utan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Det […]
Läs mer 

Ny webbutbildning för familjehem

Riksförbundet Attentions projekt Ung dialog lanserar webbutbildning för familjehem som tar emot barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Att […]
Läs mer 

Webbinarium om de nationella riktlinjerna för adhd och autism

Vad innebär de ny nationella riktlinjerna för adhd och autism? Ta del av Riksförbundet Atttention och Autism Sveriges webbinarium om […]
Läs mer 

Webbinarium: Hur hjälper vi bäst unga som varken arbetar eller studerar?

I samband med att Attentions projekt “Vägen vidare” släppte sin enkätrapport, så bjöd projektet in till ett digitalt webbinarium. Gästerna […]
Läs mer 

Rapport om unga med NPF som varken arbetar eller studerar

Det finns idag ungefär 150 000 unga mellan 16-29 år som varken arbetar eller studerar och den gruppen ser inte […]
Läs mer 

Debattartikel: Agera direkt när skolsvårigheterna uppstår

I en debattartikel publicerad den 7 december i Dagens Samhälle skriver Attention följande: Det behövs effektiv samverkan mellan aktörer som […]
Läs mer 

Attentions temavecka med fokus på rörelse & hälsa

Att få in rörelse och aktivitet som en naturlig del i livet är något många med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) upplever […]
Läs mer