Arkivet för Kategori: Aktuellt

Debattartikel: Slopa inte finansieringen för att säkra likvärdigheten för elever med funktionsnedsättningar

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har påbörjat dialoger med landets alla skolhuvudmän för att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet för […]
Läs mer 

Attentions medverkan på Socionomdagarna

Projektet Ung dialog presenterades på årets Socionomdagar i föreläsningen ”Lyssna på mig!”. Röster från placerade barn och unga med NPF […]
Läs mer 

Kunskapsbrist om NPF inom socialt arbete: ”Viktigt att vi sprider vår kunskap”

Barn och vuxna med adhd och autism är kraftigt överrepresenterade bland de som på olika sätt behöver stöd och hjälp […]
Läs mer 

Webbinarium med fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Onsdagen den 7 december, 08.30-09.30, bjuder Attentions arvsfondenprojekt Vägen vidare in till webbinariet “Hur hjälper vi unga som varken arbetar […]
Läs mer 

Julfrukost om äldres psykiska (o)hälsa 

Riksförbundet Attention och Hjärnkoll bjuder den 15 december in till en viktig julfrukost med fokus på äldres psykiska (o)hälsa. Under […]
Läs mer 

Kunskapslyft om NPF i Köping

Social – och arbetsmarknadsnämnden i Köping genomför just nu en kompetenssatsning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Satsningen görs i samverkan med […]
Läs mer 

Glädjande nyheter att IVO sätter ner foten!

IVO : Inte okej att kräva rutinmässiga drogtester vid adhd-behandling. Kontakterna från medlemmar som berättat om att vårdgivare krävt rutinmässiga […]
Läs mer 

Ny rapport med fokus på arbetsmarknaden och NPF

Riksförbundet Attention har under hösten genomfört en medlemsundersökning om hur arbetsmarknaden fungerar för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Vi vet […]
Läs mer 

Nya nationella riktlinjer – drogtester får inte ske rutinmässigt 

Frågan angående hur olika enheter inom hälso- och sjukvården tillämpar drogtestning i samband med utredning och medicinsk behandling av adhd […]
Läs mer 

Webinar: Utbildning om NPF för HVB

Attentions projekt Ung dialog lanserar nu en webbutbildning om NPF riktad till HVB-hem med syfte att öka kunskapen om NPF […]
Läs mer