Arkivet för Kategori: Debattartiklar

Debatt: Elever med funktionsnedsättningar blir inte daltade

Det är ytterst märkligt att det verkar politiskt gångbart att beskriva ett stort antal elever som mer eller mindre värdelösa […]
Läs mer 

Debatt: Bra med 27,5 miljoner – men mer pengar behövs

Regeringen satsar 27,5 miljoner kronor på att förbättra stödet till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Detta är efterlängtat och ett […]
Läs mer 

Debatt: Autister inkluderas inte i dagens samhälle

Det är dags för Sverige att upprätta en nationell strategi för autism skriver Ann-Kristin Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention, Sven Bölte, […]
Läs mer 

Debattartikel: Barn och unga med psykisk funktionsnedsättning tvingas vänta för länge på hjälp 

I en gemensam debattartikel publicerad i Altinget, den 23 februari, skriver Riksförbundet Attention tillsammans med KIND följande:  En ny enkätundersökning […]
Läs mer 

Debattartikel: Agera direkt när skolsvårigheterna uppstår

I en debattartikel publicerad den 7 december i Dagens Samhälle skriver Attention följande: Det behövs effektiv samverkan mellan aktörer som […]
Läs mer 

Debattartikel: Slopa inte finansieringen för att säkra likvärdigheten för elever med funktionsnedsättningar

Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har påbörjat dialoger med landets alla skolhuvudmän för att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet för […]
Läs mer