Arkivet för Kategori: Remissvar

Remissvar SOU 2021:69: En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet

Riksförbundet Attention har tagit del av utredningens förslag som behandlar för oss mycket viktiga frågor. Vi ser ökad tillgängligheten i […]
Läs mer 

Attentions remissvar på “Börja med barnen! SOU 2021:34”

Attention har svarat på ett utredningsförslag hur samhället ska kunna skapa en sammanhållen god och nära vård för barn och […]
Läs mer 

Attentions remissvar på Boende på (o)lika villkor – merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS (SOU 2021:14)

Riksförbundet Attention har tagit del av utredningens förslag som utgår från uppdraget att se över reglerna för boende med särskild service […]
Läs mer 

Remissvar: Attention vill se skärpningar i skollagen

Den 30 juni har Attention skickat in ett remissyttrande på utredningen ”Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven, SOU 2021:11” […]
Läs mer 

Riksförbundet Attentions remissvar kring revidering av allmänna råden kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, 2019:1947

Mot bakgrund av Skolinspektionens rapport kring kvarstående brister gällande skolors arbete med särskilt stöd till elever med sådant behov samt […]
Läs mer 

Attentions remissvar på nya Socialtjänstlagen

Utredningen “Hållbar socialtjänstlag – en ny socialtjänstlag” har varit ute på remiss och Attention har lämnat synpunkter på förslagen. Vi […]
Läs mer 

Rätt hjälp till elever med särskilda behov

Elevens behov i fokus vid insatser och stöd, kunskap och kompetens hos de som arbetar närmast eleverna och flexibilitet i […]
Läs mer 

Attentions remissvar på förslaget om ”Översyn av yrket personlig assistans – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor” S2020/00202/SOF

Riksförbundet Attention har tagit del av remissversionen ”Översyn av yrket personlig assistans – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor”. […]
Läs mer 

Attentions remissvar på förslaget om ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter i lärarutbildningarna

Riksförbundet Attention har tagit del av Utbildningsdepartementets förslag ”Ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad i lärarutbildningarna”. Vi […]
Läs mer 

Det biologiska perspektivet måste in i kunskapsstöd om normbrytande beteende

Många lagöverträdare har sannolikt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). För att deras beteende ska kunna påverkas på ett sätt som gör skillnad, […]
Läs mer