Arkivet för Kategori: Upprop

Namnunderskrifterna i BUP-uppropet är nu överlämnade!

I april startade Attention ett namnupprop för kortare BUP-köer och effektivare vård av barn med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar […]
Läs mer 

Skriv under upprop – Köerna till BUP måste bort

År efter år har Riksförbundet Attention lyft faran med långa köer till psykiatriska utredningar, vård och stöd. Ändå ser vi […]
Läs mer