Många personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) upplever att kontakten med vård – och stödinstanser är svår – ibland helt omöjlig. Vi hamnar i långa köer för utredning och behandling. Vi glöms bort, får börja om och hamnar mellan stolarna. Många av oss upplever att vi inte görs delaktiga och känner oss inte lyssnade på. På den här sidan har vi samlat personliga berättelser och intervjuer med professionen.

Artiklar med fokus på vård – och stöd

Nytt poddavsnitt om BUP och vårdköer

Inför valet har Attentions styrelse tagit fram en valplattform där vi lyfter fram tidiga insatser till barn och unga, rätt […]
Läs mer 

Rätt kombination av behandlingsformer räddade Simone

Under 10 års tid har Simone provat flera olika psykologiska behandlingar. En del har inte hjälpt alls. Andra har räddat […]
Läs mer 

”Som kursledare får jag göra något bra av mina motgångar”

På adhd-kursen Pegasus blandas anhöriga och personer med egen diagnos. Kursledaren Lotta har också ADHD. Genom att bjuda på sig […]
Läs mer 

”Tankarna kidnappar inte längre mina känslor”

I övergången mellan fängelse och frihet fick Daniel sina diagnoser och ökad självkännedom. KBT-terapi, medicinering, meditation och musik kom att […]
Läs mer 

Mia bytte stad och fick hjälp

Hon försökte få hjälp i Göteborg. Mia förberedde sista mötet noga för att göra sig förstådd – men hos tredje […]
Läs mer 

Satsa på ett bra bemötande och goda samtal inom vården

Alla kan vi vittna om hur avgörande ett bra bemötande i vården och samtal som skapar mening kan vara. Att […]
Läs mer 

”Livet blir mer som jag tänkt nu”

När Magnus var 44 år fick han sin adhd-diagnos. Medicinen gör att han kan planera, prioritera och strukturera. Han agerar […]
Läs mer 

Mats forskar om samordning och “organisatoriska mellanrum”

För att förstå varför så många personer med NPF faller mellan stolarna inom vården, träffade Attention forskaren Mats Tyrstrup. Han […]
Läs mer 

När dottern föll mellan stolarna blev familjelivet ohanterbart

Kraftiga utbrott, låsningar och ångest har länge varit vardag för 11-åriga Moa, vägen till en adhd- och autismdiagnos har varit […]
Läs mer 

”Min hjärna är som ett badkar”

Isaacs skolkurator och arbetsterapeut hjälper till med struktur och snurriga tankar. Men det tog tre år av KBT-terapi, innan hen […]
Läs mer