Att vara förälder till ett barn med NPF

Ett barn med NPF innebär ofta ett extra krävande föräldraskap. Du blir den viktigaste stödpersonen som ditt barn är helt beroende av. Du är också “spindeln i nätet” och håller koll på alla möten inom skola, vård och övriga myndigheter. Det tar på krafterna och det är dessvärre vanligt att många föräldrar blir utmattade,.

Klicka på knappen nedan för att lära dig mer om vilket stöd ni kan få, vilka lagar som gäller, vem som gör vad och hur viktigt det är att du också tar hand om dig själv.

Att vara partner, sambo eller gift med någon med NPF

Att dela livet med någon som har NPF kan innebära en oväntad och rolig vardag. Det kan också innebära att mycket av struktur och ordning tillfaller partnern utan diagnos. Eller helt tvärtom – att personer med NPF vill att saker är på hens sätt och sker i en viss ordning.

Oavsett hur din vardag ser ut, så kan du klicka på knappen nedan och höra berättelser om andra par, samt få lite konkreta tips från en terapeut.

Att vara syskon till någon med NPF

Många barn som har syskon med NPF kan berätta om en vardag som är full och kompromisser och inte sällan konflikter. Man kan behöva stämma av sitt syskons känsloläge och ta stor hänsyn till vad ens syskon behöver för att klara av att göra saker. Man kan också känna att man hamnar i skymundan eftersom syskonet med NPF ofta behöver mer stöd och tar mer plats.

Klicka på knappen nedan om du vill höra berättelser om andra syskon och få stödjande ord från en terapeut.

Till familj, släkt och vänner till familjer med NPF

Undersökningar som Attention gjort igenom åren visar att familjer med NPF ofta har minskad kontakt med familj, släkt och vänner. Detta trots att deras behov av stöd och avlastning ofta är otroligt stort. Förutom barnets ofta utmanande beteenden, så är orsaken till att man tenderar att undvika socialt umgänge också beroende på omgivningens dömanden och uppfostringstips.

Klicka på knappen nedan om du vill lära dig mer om NPF och få konkreta tips på hur du kan stötta en familj med NPF.

Utbildning och material för anhöriga

Anhöriga är en av Attentions viktigaste målgrupper. Vi har därför tagit fram mycket skrifter, filmer och studiecirkelmaterial riktad till just den här gruppen.

Klicka på knappen nedan för att ta del av detta.