Via Attentions enkätundersökningar, såväl som i personliga samtal blir det tydligt att många med NPF stöter på utmaningar på arbetsmarknaden. Arbetslöshet, sjukskrivningar, uppsägningar är dessvärre en vardag för många av våra medlemmar. Under vår temavecka kommer vi sprida intressanta filmer och artiklar inom ämnet som vi hoppas engagerar arbetstagare såväl som arbetsgivare.

Medlemsberättelser om NPF på jobbet


Så här funkar det för oss på jobbet!

Här berättar personer med NPF om sina upplevelser av att tackla arbetslivet parallellt med utmaningarna som kommer med deras NPF.

Christer blev pilot mot alla odds

– Jag hamnade i så kallad obs-klass, hade värdelösa betyg och gick inte dit. Både skolan och mina föräldrar förstod att det var kört, så pappa fixade jobb på en bilverkstad.

Läs artikeln om Christer

För Ida är det sociala samspelet på jobbet en utmaning

– Det ansågs vara jag ”och mina diagnoser” som var problemet. Att det bara var jag som behövde tydliga rutiner. Jag höll inte med. Mina diagnoser och min öppenhet vändes emot mig. Jag sade upp mig.

Läs artikeln om Ida

John har testat många olika yrken

– Då är det så många andra nya intryck. Allt måste vara supertydligt för mig. Det blir enklare om jag får allt förklarat i sektioner, sedan kan jag bygga ihop det till en helhet i mitt eget tempo, säger han.

Läs artikeln om John

Marita fick bra stöd av SIUS-konsulent 

– Det var svårt att hitta en arbetsplats och förklara om lönebidrag på egen hand. Men där var SIUS-konsulenten till stor hjälp eftersom han redan hade kontakt med företag som var intresserade av att ta emot personer med lönebidrag.

Läs hela artikeln om Marita

Konsultföretaget Novare Peritos coachar personer med NPF

Rebecca Nobel och Armin Haddad arbetar på konsult-företaget Novare Peritos. De vill få arbetsgivare att tänka annorlunda kring personer med NPF, samt få in fler personer med diagnoser på rätt bana i arbetslivet. 

Läs artikeln om Novare Peritos


Vilka stödinsatser finns det att få?

Personer med NPF kan få stöd för att öka chansen att få, behålla och orka med ett arbete. Det finns alltifrån digitala hjälpmedel till anpassade anställningar, men i praktiken kan det vara svårt att få det stöd man behöver. 

Läs artikel om vilka stödinsatser som finns

SYV:en – extra viktig för elever med NPF

Under Anette Dahlqvists utbildning till studie- och yrkesvägledare skrev hon sin uppsats om just elever med NPF.

– För elever med NPF kan övergångsprocessen efter gymnasiet upplevas komplicerad och påfrestande. Utan vägledning riskerar många unga med NPF att hamna i långvarig arbetslöshet. Därför är det viktigt att alla dessa elever har tillgång till studie- och yrkesvägledning.

Läs artikeln om SYV-Anette

Checklista till arbetsgivaren

Vad är viktigt för dig? Vi har tagit fram en checklista med förslag på på vad som kan vara bra att förmedla till sina kollegor om man har NPF på jobbet. Ladda ner den nedan och kryssa i den och om du vill kan du också lämna den till din arbetsgivare.

Ladda ner checklistan

Arbetsmarknadsrapport 2021

I oktober 2021 gick Attention ut med en enkät angående arbetsmarknaden. Vi fick 1067 svar, vilka visade tydligt att personer med NPF stöter på många hinder på arbetsmarknaden.

Här är Attentions förslag på förbättringar som borde ske på arbetsmarknaden:

För att komma till rätta med de svårigheter vi beskrivit föreslår vi följande: 

  • Ökad öppenhet
  • Bättre studie- och yrkesrådgivning
  • Stopp för all diskriminering, rekrytering med plats för mångfald
  • Snabba och individuellt anpassade insatser från Arbetsförmedlingen
  • Kunskapsökning om NPF 
  • Stöd till arbetsgivare
  • Förenkla och förtydliga gällande regelverk och blanketter
  • De stödinsatser, bidrag och hjälpmedel som finns ska bli mer kända
  • Arbetsledning som förebygger osund stress och risk för utmattning. 
  • Bättre samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Självhjälpsguide för dig med NPF

I skriften “Attentions självhjälpsguide” har vi samlat bra tips och strategier om hur man kan få det att fungera på jobbet när man har NPF. Huvudidéen med guiden är att visa hur NPF kan påverka arbetet, men också visa hur man kan sätta ord på det stöd och den hjälp man behöver.

Läs artikeln med självhjälpsguiden