Det är inte alltid vi ser på utsidan vad som sker på insidan. Vi alla har en historia och det är våra egna upplevelser från livet som formar oss. Vi behöver tänka om. Se bakom fasaden och berättelsen bakom människans beteende och mående. Först då kan vi fråga, lyssna och agera medmänskligt utifrån individens behov fullt ut. Ge hopp om försoning och framtid. 

Här finns kunskapsmaterial för dig som är äldre eller möter äldre med adhd och autism i ditt arbete

HJÄLP OSS SPRIDA VÅRT ÄLDREMATERIAL

Attention vill att kunskapen om äldre med adhd och autism når så många som möjligt. Vi har därför tagit fram vykort, roll-ups och posters som är enkla att ladda ner och skriva ut.

Beställ vykort

Vi har tagit fram vykort som du kan beställa max. 10 ex via Äldrelyftets projektledare. Maila din beställning till: kansliet@attention.se

Minds äldrelinje

Längtar du efter någon att prata med? Ring Äldrelinjen, 020-22 22 33, måndag till fredag 8–19 eller lördag till söndag 10–16, för att prata med någon av Minds volontärer.

Läs mer om Minds äldrelinje.

Hitta din samhörighet i en lokalförening

I många av våra lokalföreningar finns det mötesplatser och grupper för just äldre med adhd och autism.

Om du är medlem kontakta din förening och se vad just de har på gång. Kanske du vill engagera dig och starta en grupp om det inte redan finns en idag?
Hitta kontaktuppgifter till föreningarna: www.attention.se/om-oss/vara-lokalforeningar

Om du inte är medlem blir du det enkelt via: www.attention.se/bli-medlem