Arbetet som ni i Attentions lokalföreningar runtomkring i landet varje utför på ideell basis är fantastiskt! Era insatser utgör en av de viktigaste benen i Attentions verksamhet och betyder så mycket för så många. På den här sidan har vi samlat information som vi hoppas kunna förenkla ert föreningsarbete.

Attention Nytt

Attention-Nytt är ett internt nyhetsbrev med nyheter och aktuellt för Attention nationellt. Det skickas ut till alla lokala föreningar varje månad men går även att ladda ner som PDF.

Läs senaste Attention Nytt & ladda ner äldre

Förbundets kalendarium

Förbundsstyrelsen

2022: 19 februari, 2 april, 4 maj, 21-22 maj, 16 juni, 22 september, 26 november

Arbetsutskottet

2022: 2 februari, 23 mars, 1 september, 8 november

Attentions föreningsstöd

2022: 25 januari, 28 februari

Ordförandeträff

17 februari – digitalt via Teams.
17 maj – digitalt via Teams

Cafékvällar – Temaveckor

8 februari – Arbete
31 maj (Obs! Nytt datum)Tema Vård
30 augusti – Problematisk skolfrånvaro
8 november – Hälsa & Rörelse
Ytterligare information om datum för temaveckor hittar ni här

NPF-forum

2022: 5-6 maj – FULLBOKAT!
Info

Studiematerial till förtroendevalda

För att förenkla det värdefulla styrelsearbetet som pågår i våra föreningar ute i Sverige har Attention tagit förklarande filmer och studiematerial. I materialet går vi igenom vad som ingår i föreningsåret, vilka olika styrelseroller som finns, vad en styrelse gör och vad det innebär att ha ett årsmöte.

Vad ingår i föreningsåret?

Styrelsen – vilka olika roller?

Vad gör en styrelse?

Varför finns årsmötet?


Medföljande studiematerial

Det är många saker att hålla ordning på när man är förtroendevalda. I det här häftet fördjupar vi oss i det mesta som berör styrelsearbetet, årsmötet och föreningsåret.

Läs och ladda ner materialet

Föreningskonferens 2021

Den 23-24 oktober 2021 kunde vi äntligen genomföra en fysisk föreningskonferens igen. Ett 80-tal deltog på plats på Quality Hotel Winn i Haninge och ytterligare ett 10-tal deltog digitalt.

Programmet bestod av utbyte av information mellan förbundet och föreningarna intressepolitiska frågor, projektredovisningar samt möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan föreningarna.

Här hittar du PP-presentationerna från föreningskonferensen






Attentions föreningspärm

För att underlätta lokalföreningarnas arbete så mycket som möjligt har vi tagit fram en digital föreningspärm. Där har vi samlat matnyttig information som vi tror kommer hjälpa er i ert viktiga arbete. Klicka på länkarna nedan för att läsa om respektive avsnitt i pärmen.

Attentions studiecirkelmaterial

Attention har igenom åren tagit fram studiecirklar för många olika målgrupper. Att lokalföreningarna anordnar cirklarna är otroligt värdefullt för våra medlemmar. Att träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter kan vara en viktig livlina för många. Nedan finns några av de studiecirklar vi tagit fram. Bara att läsa och ladda ner.


Attentions besöksverksamhet i fängelser

Vissa av Attentions lokalföreningar har under många år bedrivit besöksverksamhet ute i landets fängelser. I den här filmen får ni förklaring på vad arbetet innebär och vad som är bra att tänka på.

Mallar och material till föreningsarbetet

Här kan du som är engagerad i någon lokal förening ladda ner en mängd värdefullt material. Här finns det mesta – allt ifrån råd, tips och riktlinjer till stadgar, grafiska profiler och exempelmallar på verksamhets- och revisionsberättelser. Kallelser, program och annat som tillhör det lokala arbetet kommer också att publiceras här så att det lätt kan laddas ner, tillgängligt för alla.

Material

Mallar