Attention Utbildning

Attention Utbildning AB är Riksförbundet Attentions utbildningscenter och förmedlar kunskaper om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar till främst yrkesverksamma inom området.

Attention Utbildning erbjuder både öppna kurser och skräddarsydda utbildningar som vänder sig till vårdenheter, kommuner, skolor, försäkringskassor, kriminalvården, socialtjänsten och ideella organisationer.

Utbildningarna bygger på de gedigna kunskaper som Riksförbundet Attention sammanlagt besitter. Som föreläsare anlitas läkare, psykologer, specialpedagoger och arbetsterapeuter liksom personer med egna neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Attentions medlemmar är alltid välkomna till utbildningarna till reducerat pris.

Exempel på kursinnehåll:

  • Vad kännetecknar ADHD, Aspergers och Tourettes syndrom, språkstörningar och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Symptom och konsekvenser i vardagen
  • Pedagogisk anpassning
  • Användbara hjälpmedel
  • Struktur och positivt bemötande

Vi samarbetar gärna och ofta med Attentions lokalföreningar och välkomnar idéer och önskemål.

 


Dela detta: