Medlemsregistret

Så här hanterar vi Attentions medlemsregister

Ny medlem som registrerar sig via formulär online

Medlemmen fyller i sina uppgifter online i förbundets nya medlemsregister och kan välja att betala medlemsavgiften via Swish, bankkort, bankkonto, faktura via post, eller e-faktura. Medlemmen blir omedelbart registrerad.

Ny medlem eller adressändring som kommer direkt in till lokalförening

Rekommendera alltid befintliga medlemmar att själva gå in online och ändra sina uppgifter direkt i medlemsregistret. De kan antingen gå via https://attention.se/for-medlemmar, eller logga in direkt på https://attention.se/medlem. Även nytillkommande medlemmar bör i första hand registrera sig och betala online, via https://attention.se/bli-medlem. Alla andra ändringar eller nyregistreringar måste skötas manuellt av kansliet vilket tar tid och innebär extraarbete för både lokalföreningen och kansliet. Om medlemmen inte får det att fungera online kan hen förstås alltid kontakta kansliet och be om hjälp.

Medlemsavgifter

Medlemsavgift som kommer in till kansliet

Betalningar med avi som har OCR-nummer från Payer registreras automatiskt i medlemsregistret. Betalning via vårt postgiro/bankgiro måste läggas in manuellt i registret av kansliet. Vi rekommenderar därför både “gamla” och nytillkommande medlemmar att i första hand registrera sig och välja betalsätt i samband med registreringen via https://attention.se/bli-medlem.

Medlemsavgift som kommer in till lokalförening för redan registrerad medlem

Om en medlem ändå betalar direkt till föreningen måste registeransvarig skicka ett mail till kansliet med uppgift om huvudmedlem, familjemedlemmar, betalningsdag och summa. Summan måste stämma med antalet personer som är medlemsanmälda. Föreningen betalar in hela summan till förbundet på bg 5316-1949 och detta registreras sedan manuellt av kansliet.

Medlemsavgift som kommer in till lokalförening för ny medlem

Vi avråder lokalföreningarna från att ta emot inbetalningar för nya medlemmar. Be istället alltid den som är intresserad av medlemskap att registrera sig online via https://attention.se/bli-medlem.På den sidan finns instruktioner och länk registrering och betalning.

Utbetalning av medlemsavgifter till lokalförening

Utbetalning till lokalföreningarna sker vid tre olika tillfällen under året. Första utbetalningen sker i februari då föreningen får en förskottsbetalning av hälften av de medlemsavgifter som föreningen tog in under tiden 1/1 – 30/9 föregående år.

Den sista utbetalningen sker i oktober och baseras på inbetalda medlemsavgifter den 30/9.

Kansliet skickar ut en första betalningsavisering till alla medlemmar i januari. En påminnelse skickas därefter ut under våren. Som en sista åtgärd skickar kansliet också ut en påminnelse till de medlemmar som fortfarande inte har betalat avgiften. Först därefter avregistreras medlemmen.

Medlemsavgiften är 240 kr/huvudmedlem och 60 kr/familjemedlem. Avgiften för stödmedlemskap är 400 kr. Av denna summa får lokalföreningen 150 kr/huvudmedlem samt 50 kr/familjemedlem.

 


Dela detta: