Medlemsregistret

Så här sköter kansliet medlemsregistret.

Ny medlem som anmäler sig via förbundets hemsida

Förslag på ny text: Medlemmen fyller i sina uppgifter och betalar medlemsavgiften via Swish eller betalkort. Medlemmen blir omedelbart registrerad.

Ny medlem eller adressändring som kommer direkt in till lokalförening

Om lokalföreningen får in en intresseanmälan, eller annan ändring, så ska den skickas vidare till kansliet för registrering i medlemsregistret. En avi skickas till medlemmen för inbetalning av medlemsavgiften. Vi rekommenderar att medlemmen själv registrerar sina uppgifter under https://attention.se/bli-medlem

Medlemsavgift

Medlemavsavgift som kommer in till kansliet

Betalningen med OCR-nr till Payer registreras automatiskt. Betalning som sker via postgiro/bankgiro läggs in manuellt i registret.

Medlemsavgift som kommer in till lokalförening för redan registrerad medlem

Om en medlem betalar direkt till föreningen ska registeransvarig skicka ett mail med uppgift på huvudmedlem, familjemedlemmar, betalningsdag, summa. Summan måste stämma med antalet medlemmar som är medlemsanmälda. Föreningen betalar in hela summan till förbundet på bg 5316-1949

Medlemsavgift som kommer in till lokalförening för ny medlem

Vi avråder föreningarna från att ta emot pengar från medlemmar, hänvisa nya medlemmar till medlemsidan där medlemmen själv kan göra sin betalning.

Utbetalning av medlemsavgifter till lokalförening

Utbetalning sker vid tre olika tillfällen under året. Första utbetalning sker i början på januari då föreningen får en förskottsbetalning av hälften av de medlemsavgifter som föreningen tog in under tiden 1/1 – 30/9 föregående år.

De två sista utbetalningarna baseras på inbetalda medlemsavgifter den 30/5 och 30/9.

Kansliet skickar ut ett första inbetalningskort till medlemmarna i januari. En påminnelse skickas därefter ut under våren. Som en sista åtgärd skickar kansliet också ut en påminnelse mail till de medlemmar som fortfarande inte har betalat avgiften. Därefter avregistreras medlemmen. Avregistreringen sker under maj.

Medlemsavgiften är 240 kr/huvudmedlem och 60 kr/familjemedlem. Avgiften för stödmedlemskap är 400 kr. Av dessa får lokalföreningen 150 kr/huvudmedlem samt 50 kr/familjemedlem.

 


Dela detta: