Medlemsregistret

Så här hanterar vi Attentions medlemsregister

Ny medlem som registrerar sig via formulär online

Medlemmen fyller i sina uppgifter online i förbundets nya medlemsregister och kan välja att betala medlemsavgiften via Swish, bankkort, bankkonto, faktura via post, eller e-faktura. Medlemmen blir omedelbart registrerad.

Ny medlem eller adressändring som kommer direkt in till lokalförening

Rekommendera alltid befintliga medlemmar att själva gå in online och ändra sina uppgifter direkt i medlemsregistret. De kan antingen gå via https://attention.se/for-medlemmar, eller logga in direkt på https://attention.se/medlem. Även nytillkommande medlemmar bör i första hand registrera sig och betala online, via https://attention.se/bli-medlem. Alla andra ändringar eller nyregistreringar måste skötas manuellt av kansliet vilket tar tid och innebär extraarbete för både lokalföreningen och kansliet. Om medlemmen inte får det att fungera online kan hen förstås alltid kontakta kansliet och be om hjälp.

Medlemsavgifter

Medlemsavgift som kommer in till kansliet

Betalningar med avi som har OCR-nummer från Payer registreras automatiskt i medlemsregistret. Betalning via vårt postgiro/bankgiro måste läggas in manuellt i registret av kansliet. Vi rekommenderar därför både “gamla” och nytillkommande medlemmar att i första hand registrera sig och välja betalsätt i samband med registreringen via https://attention.se/bli-medlem.

Medlemsavgift som kommer in till lokalförening för redan registrerad medlem

Om en medlem ändå betalar direkt till föreningen måste registeransvarig skicka ett mail till kansliet med uppgift om huvudmedlem, familjemedlemmar, betalningsdag och summa. Summan måste stämma med antalet personer som är medlemsanmälda. Föreningen betalar in hela summan till förbundet på bg 5316-1949 och detta registreras sedan manuellt av kansliet.

Medlemsavgift som kommer in till lokalförening för ny medlem

Vi avråder lokalföreningarna från att ta emot inbetalningar för nya medlemmar. Be istället alltid den som är intresserad av medlemskap att registrera sig online via https://attention.se/bli-medlem.På den sidan finns instruktioner och länk registrering och betalning.

Utbetalning av medlemsavgifter till lokalförening

Utbetalning av medlemsavgifter till lokalföreningarna sker vid två olika tillfällen under 2019. Den första sker under mars och den andra sker i oktober. Avstämningsdag för medlemsavgiften är den 30 september. Det ska inte blandas ihop med de officiella medlemstalen som görs per sista december. Medlemsavgiften är 240 kr/huvudmedlem och 60 kr/familjemedlem. Avgiften för stödmedlemskap är 400 kr. Av denna summa får lokalföreningen 150 kr/huvudmedlem, 50 kr/familjemedlem samt 300 kr/stödmedlem.

1.) Första utbetalningen under första kvartalet

Vid första utbetalningen betalas 50 procent av medlemsavgifterna för de antal medlemmar som fanns vid avstämning 30 september 2018.

2.) Andra utbetalningen i oktober 2019

Vid andra utbetalningen i oktober betalas den återstående delen som korrigeras med medlemsförändringen mellan avstämning 2018-09-30 och 2019-09-30. Detta innebär att er förenings totala medlemsintäkter för 2019 är det antal medlemmar ni kommer ha vid  höstens avstämning den 30 september 2019. Den första utbetalningen är alltså en prognos och den andra utbetalningen är en slutbetalning från riksförbundet.

Förtydligande exempel

Om en förening hade 100 huvudmedlemmar den 30 september 2018 så kommer det att betalas ut 7 500 kronor vid första utbetalningen. Om det den 30 september 2019 fortfarande finns 100 medlemmar så betalas ytterligare 7 500 kronor ut i slutet av oktober, d.v.s totalt 15 000 kronor.

Om en förening minskar från 100 medlemmar (2018-09-30) till 90 medlemmar (2019-09-30) betalas det ut 7 500 kronor vid första utbetalningen och 6 000 kronor vid andra utbetalningen, d.v.s. totalt 13 500 kronor (90*150 kr=13 500 kr).

Om en förening ökar från 100 medlemmar (2018-09-30) till 110 medlemmar (2019-09-30) betalas det ut 7 500 kronor vid första utbetalningen och 9000 kronor vid andra utbetalningen, d.v.s totalt 16 000 kronor (110*150 kr=16 500 kr).

Om avisering av medlemsavgift

Riksförbundet ansvarar för medlemsaviseringen. En första betalningsavisering är på väg till alla medlemmar i början av mars. Under året skickas också två påminnelser. Medlem som inte förnyat sitt medlemskap för 2019 senast den 30 september avregistreras.

 


Dela detta: