Medlemsregistret

Så här hanterar vi Attentions medlemsregister

Ny medlem registrerar sig via digitalt formulär

Enskild person som vill bli medlem fyller i sina uppgifter digitalt på förbundets webb och kan välja att betala medlemsavgiften med Swish eller med bankkort. Vid särskilda tillfällen där dessa betalsätt inte är möjliga kan den som vill bli medlem kontakta kansliet på medlem@attention.se för hjälp med registrering av medlemskap.
Även stödorganisationer registrerar sitt medlemskap på webben. De kan även välja betalsätt faktura via e-post/brev eller e-faktura.

Adressändring som kommer direkt in till lokalförening

Rekommendera alltid i första hand befintliga medlemmar att själva gå in via Mina Sidor och ändra sina uppgifter direkt i medlemsregistret. Saknar de inloggning väljer de Glömt Lösenord och följer vidare instruktioner.
Vid behov kan föreningens gruppadministratör hjälpa till att administrera ändringar kring vissa personuppgifter eller adress i registret. Detta görs under medlemmens individuppgifter.
Vid byte av lokalförening kontaktas alltid kansliet på medlem@attention.se

Medlemsavgifter

Avisering av medlemsavgift

I det nya registret kommer avisering av medlemsavgift alltid att ske i december. Fakturan har förfallodatum i början av januari. Påminnelse 1 skickas ut i slutet av januari och påminnelse 2 i början av februari. De medlemmar som därefter ännu inte betalt sin medlemsavgift kommer under våren att få sina medlemskap avslutade automatiskt.

Medlemsavgift som kommer in till kansliet

Medlemsavgifter kan ibland komma in från befintliga medlemmar direkt till kansliets bankgiro utan OCR. Detta kräver då en manuell hantering eftersom den inte kommer direkt in i registret. Det är att föredra att medlemsavgiften vid avisering betalas in antingen via den betallänk som skickas ut där medlemmen kan välja swish eller kort som betalsätt, alternativt med det OCR som finns på bifogad faktura

Medlemsavgift som kommer in till lokalförening för redan registrerad medlem

Om en medlem betalar sin medlemsavgift direkt till föreningens konto måste föreningen skicka ett mail till medlem@attention.se med uppgift om huvudmedlem, familjemedlemmar, betalningsdag och summa. Summan måste stämma med antalet personer som är medlemsanmälda. Föreningen betalar in hela summan till förbundet på bg 5316–1949 och detta registreras sedan manuellt av kansliet.

Medlemsavgift som kommer in till lokalförening för ny medlem

Vi avråder lokalföreningarna från att ta emot inbetalningar för nya medlemmar. Be istället alltid den som är intresserad av medlemskap att registrera sig digitalt via.

Utbetalning av medlemsavgifter till lokalförening

Utbetalning av medlemsavgifter till lokalföreningarna sker vid två olika tillfällen under året. Den första sker under mars och den andra sker i oktober. Avstämningsdag för medlemsavgiften är den 30 september. Det ska inte blandas ihop med de officiella medlemstalen som görs per sista december. Medlemsavgiften är 240 kr/huvudmedlem och 60 kr/familjemedlem. Avgiften för stödmedlemskap är 400 kr. Av denna summa får lokalföreningen 150 kr/huvudmedlem, 50 kr/familjemedlem samt 300 kr/stödmedlem.

1.) Första utbetalningen under första kvartalet

Vid första utbetalningen betalas 50 procent av medlemsavgifterna för de antal medlemmar som fanns vid avstämning 30 september 2020.

2.) Andra utbetalningen under sista kvartalet

Vid andra utbetalningen i oktober betalas den återstående delen som korrigeras med medlemsförändringen mellan avstämning 2020-09-30 och 2021-09-30. Detta innebär att er förenings totala medlemsintäkter för 2021 är det antal medlemmar ni kommer ha vid höstens avstämning den 30 september 2021. Den första utbetalningen är alltså en prognos och den andra utbetalningen är en slutbetalning från riksförbundet.

Förtydligande exempel

Om en förening hade 100 huvudmedlemmar den 30 september 2020 så kommer det att betalas ut 7 500 kronor vid första utbetalningen. Om det den 30 september 2021 fortfarande finns 100 medlemmar så betalas ytterligare 7 500 kronor ut i slutet av oktober, d.v.s totalt 15 000 kronor.

Om en förening minskar från 100 medlemmar (2020-09-30) till 90 medlemmar (2021-09-30) betalas det ut 7 500 kronor vid första utbetalningen och 6 000 kronor vid andra utbetalningen, d.v.s. totalt 13 500 kronor (90*150 kr=13 500 kr).

Om en förening ökar från 100 medlemmar (2020-09-30) till 110 medlemmar (2021-09-30) betalas det ut 7 500 kronor vid första utbetalningen och 9000 kronor vid andra utbetalningen, d.v.s totalt 16 000 kronor (110*150 kr=16 500 kr).