Riksförbundets möten och sammanträden

Stämmoperioden 2019-2021

Förbundsstämma

2021: 22-23 maj

Förbundsstyrelsen

2019: 19 maj, 12 juni, 21-22 sep, 16 nov.

2020: 22-23 feb, 22 apr, 17 juni, 25 sep, 14-15 nov.

2021: 6 feb, 13-14 mars, 21 maj, 23 maj, 16 juni.

Arbetsutskottet

2019: 21 maj, 16 aug, 15 okt, 5 dec.

2020: 31 jan, 26 mars, 26 maj, 20 aug, 15 okt, 4 dec.

2021: 22 jan, 11 mars, 4 maj

NPF-forum

2020: 23-24 april (Stockholm)


Dela detta: