Riksförbundets möten och sammanträden

Stämmoperioden 2019-2021

Förbundsstämma

2021: 22 maj

Protokoll från förbundsstämman 2019

Föreningskonferens

2020: 26 sep (sker digitalt)

Förbundsstyrelsen

2020: 22-23 feb, 22 apr, 17 juni, 12-13 sep, 14-15 nov.

2021: 6 feb, 13-14 mars, 21 maj, 23 maj, 16 juni.

Protokoll – Inloggning för riksförbundets styrelse, valberedning och revisorer

Arbetsutskottet

2020: 31 jan, 20 februari, 26 mars, 26 maj, 20 aug, 15 okt, 4 dec.

2021: 22 jan, 11 mars, 4 maj

NPF-forum

2020: 23-24 april, Stockholm (Uppskjutet)


Dela detta: