Kämpa inte ensam-
Attentions kampanj 2019

Under vecka 39 pågick Attentions nationella kampanj på temat Kämpa inte ensam! Runtom i hela landet pågick aktiviteter i Attentions lokalföreningar.

Kämpa inte ensam

Att leva med NPF innebär ofta en känsla av utanförskap. Ensamhet. Att vara missförstådd och kämpa mot fördomar helt själv. Fightas för sina eller sina anhörigas rättigheter fast orken knappt finns. Men att det är så vanligt att känna så, betyder egentligen bara en sak: Vi är många.

Attentions mål har alltid varit att samla oss. Ena våra röster till en röst. En röst som talar till de som bestämmer och informerar de som möter oss om vad vi behöver. Ju fler vi är desto kraftfullare blir vår röst och ju starkare blir vår gemenskap.

Syftet med kampanjen

Syftet med kampanjen var att uppmärksamma Attention och lyfta våra frågor.

#kämpainteensam


Dela detta: