NPF-forum är Sveriges främsta mötesplats kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Här möts personer med egen diagnos, anhöriga och yrkesverksamma. Ta del av två dagar av inspirerande talare, personliga livsöden och kunniga samtal. Temat för konferensen är “ett fungerande liv med NPF”.

DATUM: 18-19 april
PLATS: Aula Medica i Stockholm
MÅLGRUPP: yrkesverksamma, anhöriga och personer med egen funktionsnedsättning

Höjdpunkter från programmet

Från diagnos till funktionsförmåga 

Ny forskning flyttar fokus från de svårigheter diagnoskriterierna beskriver till hur individen fungerar i vardagen och hur förutsättningar i miljön påverkar. Hör om ICF Core Sets, ett nytt digitalt verktyg med potential att bidra till en bättre vardag för personer med autism och adhd. 

Med Sven Bölte, en av världens främsta autismforskare.

Aldrig släppa taget 

Journalisten Frida Boisen har tillsammans med dottern Tilda skrivit den hyllade boken Aldrig släppa taget. Hör deras livsviktiga berättelse om hur de tillsammans tagit sig igenom Tildas psykiska ohälsa och suicidförsök – om hopp och kärlek och vägen vidare. 

Med Frida Boisen, journalist, talare och författare och hennes dotter Tilda Boisen.

Flickor och kvinnor med adhd

En föreläsning om flickors och kvinnors unika utmaningar när det gäller adhd. Om hjärnan, hormonerna och livet.

Med Lotta Borg Skoglund, docent vid Uppsala Universitet, överläkare i psykiatri och författare.

Från skolfrånvaro till skolnärvaro

Många barn med NPF har problematisk skolfrånvaro och det tar hårt på hela familjerna, Hur kan skolan göra för att undvika utslagningen, hur hanterar man bäst barn som redan hamnat hemma och var kommer familjerna in?

Med Susanne Berneklint, Attention, och förälder med egen erfarenhet

Ungas väg in i arbetslivet  

Det blir allt svårare för unga att ta första steget in i arbetslivet. Hur bryter man isoleringen och hur kan arbetsgivare och omgivande samhälle bäst stötta alla de unga med NPF som hamnar utan varken arbete och studier. 

Elin Pietras, Attention, och en ung vuxen med egen erfarenhet

Hållbart och inkluderande arbetsliv 

Panelsamtal om vikten av ett arbetsliv där alla människor släpps in, får bidra med sina förmågor och vara delaktiga. 

Med Iris-gruppen, Dalia Eid, Vision, Arbetsförmedlingen och Peter Munck af Rosenschöld, Sveriges företagshälsor