Anhörigforum på nätet

Internet är ett kraftfullt verktyg. Det kan inte minst anhöriga till närstående med NPF skriva under på. Med hjälp av nätet finns möjligheter att hitta en – för många – livsviktig gemenskap.

På nätet kan anhöriga hitta gemensamma nämnare med andra som lever nära NPF. Man kan skapa debatt och gemensamt arbeta för att påverka och förändra. Attention är ett av många exempel på hur man kan kraftsamla
i ett forum, snabbt skapa tillräckligt med muskelkraft och engagemang för att till och med bilda ett förbund. Attention är i själva verket ett resultat av ett upprop 1999 på bloggen DAMP-centralen som gav ett stort gensvar. Ett gensvar som lett fram till en stark riksorganisation med många eldsjälar som fortsätter växa femton år senare. Tack nätet!

Det finns idag en mängd forum, framför allt på Facebook. Vanliga diskussionsämnen på de allmänna forumen är uppfostran och stöd i skolan. Men samtalen kan röra allt från hur man söker vårdbidrag till syskonstöd och kärleksrelationer. Många av grupperna är slutna och några kan grena ut sig i mer specifika undergrupper. Det kan röra sig om geografisk härkomst, ålder och om särskilt känsliga ämnen som medicinering. Baksidan av forummyntet är risken för bråk vid missförstånd eller skilda åsikter. Det har bidragit till att forumens administratörer i vissa fall har tvingats att sätta upp regler som i sin tur kan skapa irritation och i värsta fall personliga påhopp på moderatorerna. Fördelarna med forumen väger dock ofta tyngre än nackdelarna. Gemenskap, möjlighet att påverka och rådgivning underlättar livet för många som lever nära NPF.


Dela detta: