Familj, släkt & omgivning

I enkätundersökningar som Attention har gjort genom åren är det sorgligt många som beskriver hur släkt och vänner försvinner när man behöver dem som bäst.

ensam_finalI projektet Egen styrkas enkätundersökning framkom att 42 % har mycket mindre kontakt med släkt och vänner på grund av hemsituationen och 31 % uppger att de har mindre kontakt.

Anledningar till att det ser ut så är många. Omgivningen kan ha svårt att hantera effekterna av funktionsnedsättningen men många av de svarande uppger också att de själva undviker kontakt. Umgänge med andra utanför familjen  leder lätt till att man känner sig observerad och ifrågasatt. Särskilt den äldre generationen kan ha åsikter om uppfostran och att man ska ta i med hårdhandskarna så att problembeteenden försvinner. Barnet kan också själv vägra kontakt med andra.  Konsekvenser blir att familjerna riskerar att bli isolerade och möjligheten till avlastning är liten.

Vilket stöd behövs?

Framförallt efterfrågar familjer med NPF förståelse för den situation man lever i och för barnets funktionsnedsättning. Flera efterfrågar utbildningar riktade till mor- och farföräldrar och andra som skulle kunna vara ett stöd för dem. Om det naturliga skyddsnätet inte finns så blir behovet av samhällets stöd större. De flesta barnfamiljer behöver stöd från sin omgivning och det gäller familjer med NPF i synnerhet.


Dela detta: