Förälder med egen diagnos

Att vara förälder med egen diagnos är utmanande. Det kan vara svårt att få ihop vardagen med allt extrajobb det ofta innebär när man har ett barn med NPF. Men det kan också vara en fördel att ha en egen diagnos som förälder.

Har man egen diagnos så har man ofta en inneboende förståelse för sitt barns svårigheter. Det kan naturligtvis även vara plågsamt att se sitt barn behöva hantera det man själv tampats med och då kan man behöva man hjälp utifrån. Här är habiliteringens, socialtjänstens och i vissa fall BUP:s roll viktig. Ofta är det inte bara barnet som behöver hjälp att skapa och hålla rutiner utan även föräldern.


Dela detta: