Myndigt barn

Det är häftigt att se sitt barn bli stort och börja ta de första stegen ut i vuxenvärlden men det kan också vara förknippat med mycket oro för föräldrar till barn med NPF. Plötsligt förlorar man den kontroll man tidigare hade och nu vilar mycket ansvar på barnet självt.

Som förälder har man inte längre rätt att ta del av barnets vårdkontakter, ekonomi eller studier/arbete. Barnet kanske markerar sin självständighet och vill klara sig själv även om man som förälder har svårt att se hur det ska gå till. Att ha is i magen kan kännas omöjligt när man ser barnet riskera sin ekonomi som kan få långtgående konsekvenser. Det bästa är om man tidigt börjar prata med sitt barn om hur man kan stötta utan att inkräkta på barnets integritet. Gärna innan myndighetsåldern är ett faktum.

Att successivt släppa taget

Om man lyckas bygga upp ett förtroende är det mycket vunnet. I många fall kan barnet själv förstå vinsten med att få hjälp i jobb- och bostadssökande och med läkarkontakter och i vissa ekonomiska frågor. Det kan också vara klokt att successivt flytta över ansvaret på exempelvis boendestödjare och andra yrkesverksamma som ska finnas till stöd för ditt barn. I vissa fall kan andra familjemedlemmar eller vänner kliva i rollen som rådgivare och stöd eftersom relationen kan vara mindre laddad än mellan förälder och barn. Se dig omkring; finns det någon omkring dig som skulle kunna hjälpa?


Dela detta: