Försäkringskassan

Försäkringskassan har hand om bidrag och ersättningar till bland annat barnfamiljer och personer med funktionsnedsättning. Det är Försäkringskassan som bedömer om du exempelvis har rätt till omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Omvårdnadsbidrag

Du som är förälder till ett barn med en funktionsnedsättning kan ansöka om omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan. Det är ditt barns behov av omvårdnad och tillsyn som ligger till grund för om du beviljas bidraget. Behovet ska vara utöver vad barn i motsvarande ålder och utan funktionsnedsättning behöver. Läs mer om omvårdnadsbidrag på Försäkringskassans webbplats innan du ansöker.

Du kan ha rätt till förkortad arbetstid

Från och med 1 januari 2019 har du som förälder rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 % om du eller en annan förälder får vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag för barnet. Det gäller även efter att barnet har fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår. Tänk på att om du går ner i arbetstid kan det leda till lägre inkomster vilket kan påverka din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Merkostnadsersättning

Om du som förälder har merkostnader kopplade till ditt barns funktionsnedsättning kan du ansöka om merkostnadsersättning för barn. Vid bedömningen görs en beräkning av dina totala merkostnader och du behöver komma upp till en viss summa per år för att få ersättning. Försäkringskassan gör en individuell bedömning utifrån din situation och om alla kriterier är uppfyllda kan du få ersättning på en av fem nivåer beroende på hur stora merkostnader du har för ditt barn. Två föräldrar kan få merkostnadsersättning för samma barn och då delar ni på ersättningen. Läs mer om merkostnadsersättning på Försäkringskassans webbplats innan du ansöker.

Har du vårdbidrag sedan tidigare?

Omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning är två nya ersättningar som på sikt kommer att ersätta vårdbidraget. Om du har vårdbidrag sedan tidigare gäller speciella regler. Du hittar mer information om det på Försäkringskassans webbplats.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är ett belopp som fastställs av regeringen för ett år i taget. Många ersättningar och bidrag är knutna till prisbasbeloppet och bestämda till en viss procent av det (prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kronor). Det gäller både för omvårdnadsbidraget och merkostnadsersättningen.

Hur gör jag för att få omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning?

Du ansöker digitalt via Mina sidor eller via blankett hos Försäkringskassan. Tillsammans med ansökan ska du också skicka ett läkarutlåtande. Om det känns för krångligt – ta kontakt med Försäkringskassan och beskriv din situation. Då får du hjälp. Tänk på att det är svårigheterna du ska beskriva – inte hur bra ditt barn klarar sig.

Mer information om vilka kriterier som behöver uppfyllas och hur ansökan går till hittar du på Försäkringskassans webbplats på sidorna för omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning för barn och merkostnadsersättning för vuxna. Har du frågor vänder du dig till Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524.

 


Dela detta: