Kommunen

Sveriges 290 kommuner har ansvar för viktiga obligatoriska samhällsuppgifter som exempelvis social omsorg, förskola, grundskola och gymnasieskola, plan- och byggfrågor, renhållning, vatten och avlopp, bostäder och biblioteksverksamhet. Kommuner och landsting är självstyrande enheter.

Kommunalt självstyre innebär att de själva får ta hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område. Det kan därför skilja sig åt hur olika kommuner och landsting utformar sin verksamhet. De kan ha olika ambitionsnivå, göra olika prioriteringar eller ha olika utbud inom vissa områden.

Ram – och rättighetslagar

Det finns två olika typer av lagar som landsting och kommuner arbetar efter: ram –  respektive rättighetslag. Ramlagarna ger grundläggande inriktning och mål, utan att reglera detaljer. Socialtjänstlagen är en ramlag. LSS är en rättighetslag, vilket innebär att man kan kräva de rättigheter som finns i lagen i domstol.


Dela detta: