Färdtjänst (Färdtjänstlagen)

Färdtjänst är en transportservice som man kan få om man har en långvarig funktionsnedsättning som gör att man har svårt att åka på egen hand med allmänna kommunikationsmedel. Man behöver boka resa i förväg. Det är färdtjänstlagen som reglerar vem som har rätt att få färdtjänst.

Det är kommunen eller den som ansvarar för kollektivtrafiken i länet som beslutar om man ska få färdtjänst. Det är hur svårt man har att förflytta sig på egen hand eller att använda kollektiva färdmedel som avgör. Reglerna för hur färdtjänsten får användas varierar mellan olika kommuner. Det gör också avgifterna för resorna.

Vem ansvarar för färdtjänsten?

Det är kommunen som ansvarar för färdtjänsten. Ofta överlåts färdtjänsten till entreprenörer som utför tjänsterna, som beställningscentral och att utföra själva transporterna med taxi och specialfordon.

Hur får man färdtjänst?

Man ansöker om färdtjänst hos den kommun som man är folkbokförd i, eller hos den som ansvarar för kollektivtrafiken i det län där du bor. Ofta finns det en färdtjänsthandläggare som kan ge hjälp.

Om du inte är nöjd

Om man fått ett beslut om färdtjänst som man inte är nöjd med är den beslutande instansen alltid skyldig att ompröva sitt beslut. Vanligtvis är det en kommunal nämnd. Om man inte är nöjd med kommunens eller den regionala kollektivtrafikmyndighetens beslut om färdtjänst kan man överklaga till förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens beslut överklagas till Kammarrätten och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.


Dela detta: