Lagen om stöd och service, LSS

LSS är en rättighetslag och gäller för dem som har varaktiga och omfattande funktionsnedsättningar. Det är en kompletteringslag till socialtjänstlagen.

De tre personkretsar som omfattas och bedöms tillhöra LSS:

  1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  2. Personer med stora begåvningsmässiga funktionsnedsättningar som inte går över efter hjärnskada i vuxen ålder.
  3. Personer med andra fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen

Lagen omfattar föräldrar som har barn med Asperger/AST. De har rätt att ansöka om de speciella insatser som finns angivna i lagen – men det är inte samma sak som att man har rätt att få dem. För varje insats görs en individuell prövning av barnets behov. Ju större behov barnet har desto större är möjligheten att få insatsen.


Dela detta: