Bra att veta om LSS

Vart vänder man sig för att få stöd av LSS?

Det är kommunen där man bor som har grund- och samordningsansvaret. Inom kommunen är det socialnämnden eller motsvarande som ansvarar för besluten och insatserna. I de flesta fall är det LSS handläggare som är specialiserade på området som man ska vända sig till för att ansöka om stöd.

När det gäller personlig assistans delar kommunen och Försäkringskassan på ansvaret. Kommunen har ekonomiskt ansvar upp till 20 timmar per vecka. Om man behöver mer tid än 20 timmar är det Försäkringskassan som tar över ansvaret och socialförsäkringslagen som gäller.

Individuell plan enligt LSS  (§ 10)

När man beviljats stöd enligt LSS ska man erbjudas en individuell plan. Man kan alltid begära att en individuell plan görs. Planen ska fortlöpande och minst en gång om året omprövas så att det stöd man får verkligen täcker de behov man har. Meningen med planen är att man själv ska ha inflytande och överblick över de åtgärder som planeras samt underlätta samordningen mellan olika aktörer som har ansvaret för olika typer av stöd t ex kommunen och landstinget. Men det är kommunen som har ansvaret för samordningen av planeringen.

Om du inte är nöjd

Om man inte är nöjd med ett beslut kan man överklaga det. Det första steget är att begära att kommunen, landstinget eller Försäkringskassan omprövar sitt beslut. Om man fortfarande inte är nöjd kan man överklaga beslutet till förvaltningsrätten. I beslutet ska det stå hur man gör för att överklaga.


Dela detta: