Insatser man kan söka via LSS

RÅDGIVNING OCH ANNAT PERSONLIGT STÖD

Landstinget har ansvar för insatsen, rådgivning och stöd i LSS. Rådgivning och stöd kan till exempel ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut eller dietist. Råd och stöd ska vara ett komplement till och inte en ersättning för t.ex. habilitering, rehabilitering och socialtjänst.

PERSONLIG ASSISTANS

Om ditt barn har omfattande behov kan du få bidrag till att själv anställa eller genom kommunen få en eller flera personliga assistenter som hjälper till med matning, förflyttning, personlig hygien och personlig service.

LEDSAGARSERVICE

Ledsagarservice är ett tillfälligt stöd om man behöver hjälp att komma ut på kultur- och fritidsaktiviteter eller för att i övrigt delta i samhällslivet.

KONTAKTPERSON

Innebär en medmänniska som kan vara till hjälp i samband med fritidsaktiviteter och kontakter med myndigheter och som allmänt sällskap.

AVLÖSARSERVICE I HEMMET

Den här stödinsatsen ger avlastning till anhöriga så att de kan få tid för sig själva och göra sådant där barnet inte är med t ex en semesterresa. Någon kommer hem och tar hand om barnet.

KORTTIDSVISTELSE UTANFÖR HEMMET

Barn med funktionsnedsättning har rätt till korttidsvistelse utanför det egna hemmet för att få miljöombyte och kontakt med andra barn. Det är också tänkt att ge föräldrar avlastning och vila. Insatsen kan ges i form av korttidshem, hos en familj, på ett läger eller liknande.

KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGDOMAR ÖVER 12 ÅR

Ungdomar som är över 12 år med funktionsnedsättning har rätt till korttidstillsyn utanför hemmet före och efter skolans slut samt under lovdagar, studiedagar och sommarlov. Det kan ses som förlängd ”fritids”.

ANPASSAT BOENDE FÖR BARN OCH UNGDOMAR

Barn och ungdomar som har så stora behov av hjälp att de inte kan bo hos sina föräldrar har rätt till boende i bostad med särskild service. Det kan vara gruppboende eller boende i familjehem.

ANPASSAT BOENDE FÖR VUXNA

När man är vuxen och har funktionsnedsättning har man rätt att ansöka om särskilt anpassat boende. Det finns tre olika former för boende: 

  • Egen bostad som anpassas men som inte har någon fast personal
  • Servicebostad med viss service och vård
  • Gruppbostad som alltid har fast personal och som ska klara av behovet av stöd

DAGLIG VERKSAMHET

De som är i yrkesverksam ålder och har funktionsnedsättning (personer med utvecklingsstörning, autism eller som har fått en hjärnskada i vuxen ålder) kan få sysselsättning vid dagcenter eller andra anpassade arbetsplatser.


Dela detta: