Landstinget

Sverige är indelat i 20 landsting/regioner. Landstingen har ansvar för hälso-och sjukvård, tandvård upp till 20 års ålder och kollektivtrafik. Landsting kan även arbeta med kultur, utbildning, turism och regional utveckling.

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Hälso- och sjukvårdslagen är en ramlag som fastställer mål och krav. Stöd enligt HSL behöver man som föräldrar inte ansöka om till sitt barn. Landstinget har skyldighet att erbjuda de insatser som man har behov av. Om du märker att ditt barn reagerar eller beter sig annorlunda kontaktar du i första hand BVC. Barnet får träffa läkare och psykolog som gör en första bedömning. Om det verkar troligt att barnet har svårigheter inom NPF-området kan det finnas skäl att göra en mer omfattande utredning. Man vänder sig då till Barn och ungdomspsykiatrin.

Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP)

Barn- och ungdomspsykiatrin utreder, ställer diagnoser, behandlar och förebygger psykisk ohälsa. På BUP tar man emot barn och unga som är under 18 år. Om barnet mår dåligt kan man vända sig dit.

Habiliteringen

Det är landstingens habilitering som ansvarar för råd och stöd (enligt LSS, §9 punkt 1 Rådgivning och annat personligt stöd). På en del håll i landet har kommunen tagit över det här ansvaret. Vanligtvis får du kontakt med ett habiliteringscenter via läkarremiss. Habilitering syftar till att ge barn, ungdomar och vuxna bästa möjliga funktionsförmåga och bästa möjliga förutsättningar för delaktighet i samhället. Barn som kommer till habiliteringen har olika fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Habiliteringen är specialiserad på att hjälpa och stötta familjer som har barn/ungdomar med olika funktionsnedsättningar. Personal som arbetar där har specialkunskaper. På habiliteringen kan du få kunskap om vad funktionsnedsättning innebär och vad du kan göra för att hjälpa ditt barn.

Vart vänder man sig?

När barnet har fått en diagnos, bör du begära en remiss till habiliteringen om du inte automatiskt blir erbjuden det. Om du inte fått en remiss, kontakta Habiliteringen och fråga hur du ska göra. På många håll räcker det med att du skickar en kopia på barnets utredning.

Hjälpmedel

Det finns numera pedagogiska hjälpmedel som du kan få hjälp med via en arbetsterapeut. Arbetsterapeuter finns för det mesta vid Habiliteringen.


Dela detta: