Skolan

Olika aktörer – såväl inom kommun, stat och landsting – är aktiva inom skolområdet. Skolan får därför här en egen sida.

Skollagen

Enligt skollagen har skolan skyldighet att ge barn som behöver det, särskilt stöd för sin utveckling. Stödet ska ges utifrån barnets egna behov och förutsättningar. Om stödet inte kan ges i den vanliga förskolan och grundskolan ska kommunen erbjuda plats i särskilt anpassade former. Om barnet har två vårdnadshavare gäller att båda vårdnadshavarna ska samtycka till att barnet genomgår en pedagogisk utredning som visar att barnet har särskilda behov.

Förskola

Det är förskolan som har ansvar för barn i förskoleåldern. Barn med behov av särskilt stöd har precis som andra barn rätt att få plats i en förskola. Stödet ska i första hand ges i gruppen som barnet tillhör. Det finns också förskolor som är särskilt anpassade för barn med funktionsnedsättning.

Grundskola och gymnasium

Om barnet är i skolåldern och skolans personal, barnet, vårdnadshavare eller någon annan signalerar att barnet kan behöva särskilt stöd ska rektorn på skolan se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd ska rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Om du har synpunkter på stödet pratar du i första hand med läraren eller rektorn. Om inte det ger resultat kan du kontakta ansvarig tjänsteman i kommunen. Är det en friskola kontaktar du styrelsen för skolan.


Dela detta: